Ruimte voor meer windmolens in Nieuwleusen-west en Dalfserveld - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Ruimte voor meer windmolens in Nieuwleusen-west en Dalfserveld

DALFSEN – Langs de spoorlijn Zwolle – Groningen is ruimte voor  meer windmolens. Het gaat om de westelijke delen van het Dalfserveld en Nieuwleusen-west. Dit is een van de conclusies van het onderzoek dat adviesbureau Sweco in opdracht van de gemeente Dalfsen heeft uitgevoerd. 

Op Dalfser grondgebied staan nu al  zes windturbines. Toch is dit niet voldoende om tot 2050 te voldoen aan zowel de lokale vraag naar duurzaam opgewekte elektriciteit als de gemeentelijke opgave in het kader van de Regionale Energie Strategie. Daarom is Dalfsen op zoek naar ruimte voor nog tien nieuwe windturbines en naar 45 hectare voor zonnevelden. In deze zoektocht heeft de gemeente het adviesbureau ingehuurd om in beeld te brengen welke gebieden daarvoor geschikt zijn. Daarbij heeft de gemeente zelf al aangegeven welke gebieden daarvoor niet in aanmerking komen. Dat zijn de dorpskernen, natuurgebieden, waardevolle agrarische gebieden en gebieden met een bijzondere verkavelingsstructuur. Ook waterwingebieden en het gebied rond het zweefvliegveld Lemelerveld zijn uitgesloten.

Sweco heeft naar de overgebleven gebieden gekeken die op bijgevoegde kaart staan: 1. Dalfserveld, 2. Nieuwleusen-west, 3. Nieuwleusen-oost, 4. Oudleusenerveld, 5. Hessumseveld, 6. Dalmsholte en 7. Lemelerveld-oost. Aan de hand van criteria als de huidige bebouwingsdichtheid, toekomstige dorpsuitbreidingen, afstand tot bestaande electriciteitsstations, landschappelijke kenmerken en bewonersenquête (maart 2021) is de conclusie getrokken dat de westelijke delen van het Dalfserveld en Nieuwleusen-west geschikt zijn als potentiële zoekgebieden voor meer windturbines en zonnevelden. Daar komt bij dat gebieden rond bestaande windturbines extra aantrekkelijk zijn vanuit ‘kabeldelen’.  De zoekgebieden sluiten ook aan bij de ontwikkelingen in de buurgemeenten Zwolle en Staphorst.

Er is op verzoek van bewoners ook gekeken of meer spreiding mogelijk is om zo ‘de pijn te verdelen’. Daarbij zijn het uiterste oosten en zuidoosten van het Dalfserveld en het uiterste oosten van het Oudleusenerveld in beeld. Daar is maar ruimte voor maximaal een of twee windturbines.

Inwoners kunnen tot dinsdag 2 november reageren op de stukken die op de website van de gemeente Dalfsen staan. Daarna komt het college van burgemeester en wethouders met een voorstel aan de gemeenteraad. Planning is dat de raad daarover in december een besluit neemt. 

Foto's 2
Ruimte voor meer windmolens in Nieuwleusen-west en Dalfserveld
Artikel delen: