Bezwaren bewoners Waterfront tegen plannen Hiawatha Actief afgewezen

Bezwaren bewoners Waterfront tegen plannen Hiawatha Actief afgewezen

DALFSEN – De vergunning aan Hiawatha Actief voor botenverhuur bij de passantenhaven is terecht afgegeven door de gemeente Dalfsen. Dat is kort samengevat het advies van de bezwaarschriftencommissie over de bezwaren van de Vereniging van Eigenaren Waterfront tegen de plannen van het Dalfser recreatiebedrijf. Meer waterrecreatie bij de haven doet volgens de buurt afbreuk aan het ‘sublieme wooncomfort’ dat aan bewoners is beloofd bij de bouw van het project.

Hiawatha Actief is van plan tijdens het vaarseizoen een drijvende aanlegsteiger in de Vecht neer te leggen. En op de oever komen een houten blokhut, reclame-uitingen, kanostelling en twee vlaggenmasten. De omwonenden vrezen hierdoor ondermeer voor nog meer geluidsoverlast. Verder maken ze zich zorgen over de verkeersveiligheid. Het wordt tijdens het hoogseizoen steeds drukker bij de haven.

Volgens de bewaarschriftencommissie past de verhuur van boten in de recreatieve bestemming die dit gebied heeft. Daarbij is geen maximum gesteld aan het aantal boten dat er mag liggen. De vrees voor meer overlast is volgens de commissie wellicht terecht maar de boten maken geen deel uit van de verleende vergunning. De vergunning is afgegeven voor zowel het bouwen als het gebruik en dat is volgens het bestemmingsplan toegestaan.  

Burgemeester en wethouders hebben het advies overgenomen en handhaven de voor drie jaren verleende vergunning. Wel geeft het college aan open te staan voor een gesprek met alle betrokkenen om te kijken naar een voor iedereen passende situatie.

 

Artikel delen: