Bewoners: schrap Dalfsen West als woningbouwlocatie

Bewoners: schrap Dalfsen West als woningbouwlocatie

DALFSEN – Bijna dertig bewoners in en rondom Dalfsen West roepen de Dalfser gemeenteraad op het gebied ten westen van de Leemculeweg uit de Omgevingsvisie 1.0 te schrappen als toekomstige locatie voor nieuwe woningen. In een reactie op het ontwerp van deze visie geven ze aan dat de cijfers die de gemeente gebruikt om de woningbehoefte voor de kern Dalfsen te onderbouwen niet deugen.

De Omgevingsvisie gaat voor de kern Dalfsen uit van 850 woningen in tien jaar tijd. Dit staat volgens de buurt in geen enkele verhouding tot het eerder genoemde aantal van 400 nieuwe woningen op uitbreidingslocaties. Ook is het niet in lijn met de ruim vijftig nieuwe woningen die in de afgelopen twintig jaar gemiddeld jaarlijks in Dalfsen zijn opgeleverd.  Dat de gemeente steeds weer andere woningbouwaantallen noemt en allerlei termen door elkaar gebruikt vinden de bewoners verwarrend. Zij vragen zich zelfs af of de gemeenteraad het nog wel kan volgen.

De gemeente gaat er vanuit dat in Oosterdalfsen Noord en op inbreidingslocaties in de dorpskern totaal zo’n 450 woningen kunnen worden gebouwd. Daarna zijn, zo staat in de Omgevingsvisie, zowel Dalfsen West en Dalfsen Noord noodzakelijk om te voorzien in de vraag naar woningen. 

De bewoners stellen de raad voor te kiezen voor alleen Dalfsen Noord (gebied ten noorden van de Vossersteeg). Hier is zelfs met een heel  lage woningbouwdichtheid plek voor ruim zevenhonderd woningen en dat is meer dan voldoende voor de periode 2030-2040. Het gebied ten noorden van de Vossersteeg is bovendien groter en scoort ook nog eens beter dan Dalfsen West als het gaat om aspecten als landschap, cultuur, archeologie, natuur en verkeer.

Niet alleen de omwonenden maar ook de eigenaren van het naast gelegen bos (landgoed Het Ancken Laar) en landgoed De Eschhof verzetten zich tegen de woningbouwplannen in Dalfsen West.

Artikel delen: