Damito onderzoek afgerond

Damito onderzoek afgerond

DALFSEN – Afgelopen zomer is voor Damito een onderzoek gedaan. De aanleiding hiervoor was tweeledig. Ten eerste was na het faillissement van de Imminkhoeve de samenwerking ineens voorbij en waren we daarmee de begunstigde kwijtgeraakt. Ten tweede is door de Corona pandemie de beurs van 2022 uitgesteld.

Voor het bestuur van stichting Damito gaf dit de aanleiding om zorgvuldig na te denken over de vraag op welke manier we de aantrekkingskracht van de beurs vanuit het perspectief van standhouders, vrijwilligers en bezoekers voor de toekomst kunnen behouden en versterken.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond en zijn de resultaten opgeleverd. Als bestuur hebben we hiervan kennis kunnen nemen.

Met dit onderzoek zijn alle relevante thema’s nog eens zorgvuldig tegen het licht gehouden. Ten opzichte van eerdere evaluaties geven de interviews meer kwalitatieve duiding en de enquête meer kwantitatieve onderbouwingen. Door deelname van diverse betrokkenen aan o.a. de interviews en de enquête is er meer inzicht en draagvlak voor het vervolg. Er zijn geen grote nieuwe inzichten, maar wel enkele heel interessante aanvullingen. Hierbij valt o.a. te denken aan verandering van het imago (minder nadruk op consumentenbeurs, maar meer op ’het elkaar ontmoeten’), frequentie en openingstijden van de beurs, verdere digitalisering (gebruik website, bedrijfspresentaties, social media) etc.. Verder heeft het onderzoek ook denkrichtingen opgeleverd over de manier van toekenning van de beursopbrengst aan nieuwe goede doelen. Voor de planning van de eerstvolgende beurs zal evenals bij voorgaande edities rekening gehouden worden met de periodieke (soortgelijke) beurs die in Nieuwleusen wordt gehouden. Hierover is inmiddels contact. Dit kan betekenen dat we in principe in Dalfsen niet eerder dan in 2024 de volgende beurs zullen houden.

Artikel delen: