Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Nieuw gebouw vervangt tijdelijke units De Kleine Kornuiten

DALFSEN – Een nieuw gebouw met bovenverdieping en een overdekte buitenruimte gaan de tijdelijke units van agrarische kinderopvang De Kleine Kornuiten aan de Hofmanssteeg vervangen. Onderdeel van het plan is een jongveestal die een glazen tussenwand krijgt met het kinderdagverblijf. Met dit bouwplan komt een einde aan de huidige situatie die ruim tien jaar heeft geduurd.

De raadscommissie Dalfsen bespreekt maandag 6 december het voorstel om akkoord te gaan met deze definitieve oplossing die zeer zorgvuldig moet worden ingepast in het bestaande landschap. Er is volgens de ervenconsulent van Het Oversticht, die de gemeente adviseert, sprake van een gebiedsvreemde functie die ook nog eens relatief groot is. Daarom stelt de gemeente extra eisen aan het aanplanten van meidoornhagen, berken, winterlindes en grotere bomen. Die moeten het zicht op de bebouwing zoveel mogelijk ontnemen. Verschillende soorten (onder)beplanting leveren bovendien een bijdrage aan de biodiversiteit.

Bij de agrarische kinderopvang, die in 2010 is gestart, komen kinderen in aanraking met het boerenleven door koeien en andere dieren te verzorgen en door veel buiten te spelen. Deze vorm van kinderopvang voorziet in een duidelijke behoefte in Dalfsen. Dit blijkt uit een lange wachtlijst voor De Kleine Kornuiten. Daarnaast wordt er agrarische zorgopvang geboden op momenten dat er geen kinderopvang is. Burgemeester en wethouders stellen voor mee te werken aan een permanente situatie met een kinderopvangfunctie die even groot is als nu het geval is. Het college tekent daarbij aan dat verdere uitbreiding van kinderopvang op deze plek niet meer wordt toegestaan. De gemeente krijgt daarbij steun van de provincie Overijssel die geen verdere doorgroeimogelijkheden ziet voor kinderopvang in het buitengebied. Als de eigenaren verder willen uitbreiden dat moeten ze uitwijken naar een andere en/of extra locatie, zo staat in het voorstel aan de gemeenteraad.

De bouwplannen zijn besproken met omwonenden. De buurt maakt zich vooral zorgen over het verkeer van en naar De Kleine Kornuiten. De gemeente vindt dat de Hofmanssteeg de hoeveelheid verkeer goed aan kan. Wel blijft de gemeente hierover in gesprek met de buurt. Ook de verlichting van het parkeerterrein met ruim veertig plekken is aan de orde geweest. Afgesproken is gebruik te maken van een tijdschakelaar om lichtoverlast voor de buurtbewoners te beperken.

Artikel delen: