Dalfsen wil meer groen en minder stenen in privétuinen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Dalfsen wil meer groen en minder stenen in privétuinen

DALFSEN – Op verzoek van een ruime meerderheid van de gemeenteraad gaat wethouder Ruud van Leeuwen onderzoeken of het mogelijk is bij nieuwbouw van woningen vanaf 2023 vast te leggen hoeveel bestrating er maximaal per kavel is toegestaan.

De raad wil dat inwoners ook een steentje bijdragen aan het klimaatrobuust inrichten van hun eigen woonomgeving. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in nieuwe woonwijken met wadi’s. Ook inwoners moeten zich er van bewust zijn dat het belangrijk is de gemeentelijke riolering bij (piek)buien te ontlasten. Dat gebeurt nu al als regenpijpen van woningen niet worden aangesloten op (bij nieuwbouw) of worden afgekoppeld van de riolering. Het regenwater wordt dan in de tuin opgevangen of geïnfiltreerd in de bodem. Bewoners kunnen zelf wat extra’s doen door het aantal stenen in tuinen te verminderen en meer groen aan te brengen. Minder bestrating zorgt voor minder overlast en schade bij hoosbuien.

De fracties van het CDA, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen dienden maandagavond bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 een motie in die het college oproept om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 met een uitgewerkt voorstel te komen voor een maximumoppervlakte bestrating per kavel. De fracties van VVD en D66 vonden de motie wel sympathiek maar vonden het te ver gaan om het ‘vergroenen’ dwingend op te leggen aan kopers van kavels.  

Artikel delen: