Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Nog geen extra geld voor bieb en welzijnswerk

DALFSEN – Een volgende poging om de bezuinigingen op bibliotheek en welzijnswerk voor de komende jaren te schrappen is maandagavond opnieuw gestrand in de Dalfser gemeenteraad. Bij de behandeling van het Beleidsplan ‘Preventiebeleid, Dalfsen vitaal en veerkrachtig’ dienden de fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 een voorstel in om de kortingen op de subsidies terug te draaien. 

Deze partijen willen voldoende ruimte geven om het preventiebeleid in elke kern goed uit te voeren. Daarbij is het belangrijk dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met een bezuiniging, waarmee het voorzieningenniveau in de kernen onder druk komt te staan. ‘De bibliotheken zijn de “dragers” van kulturhusen in de kernen en daarmee van de leefbaarheid in onze kernen. Sluiting daarvan wordt met het terugdraaien van deze bezuiniging voorkomen’, aldus Janine Schiphorst (CDA) namens de vier fracties. 

Net als bij de begrotingsbehandeling begin november stemden Gemeentebelangen en ChristenUnie, samen een nipte meerderheid, ook nu weer tegen. De woordvoerders Ingrid Kappert (Gemeentebelangen) en Rietje Lassche (ChristenUnie) gaven aan nu niet met stoom en kokend water de bezuinigingen ongedaan te willen maken. ‘De gesprekken zijn nog gaande en er zijn wel meer knellende situaties die opgelost moeten worden. Dit vraagt om een integrale afweging bij de Perspectiefnota van volgend jaar’, aldus Kappert en Lassche. 

Als het echt nodig is zijn beide tegenstemmende partijen wel bereid eerder bij te schakelen. Dat hangt vooral af van het verloop van de gesprekken waarmee wethouder Jan Uitslag vorige week is gestart. In het eerste gesprek heeft het bieb-bestuur direct al serieuze signalen afgegeven dat het niet lukt om te bezuinigen. Dit overleg krijgt nog een vervolg. De wethouder sluit op voorhand niet uit dat hij begin volgend jaar toch nog met een aanvullend voorstel komt. Dat is wel vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen en het is dan niet gebruikelijk om dan nog politiek gevoelige onderwerpen te bespreken. In dit bijzondere geval wil de raad daar wel een uitzondering op maken. 

Artikel delen: