Gemeentebelangen pleit voor meer geld voor wegenonderhoud

Gemeentebelangen pleit voor meer geld voor wegenonderhoud

DALFSEN – Bij de behandeling van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte door de gemeenteraad diende Wim van Lenthe maandagavond namens Gemeentebelangen een voorstel in om jaarlijks 250.000 euro extra uit te trekken voor het onderhoud van wegen en bermen.

Met dit extra geld wil Gemeentebelangen onveilige situaties wegwerken die zich vooral op wegen in het buitengebied voordoen bij het passeren van breed en groot vervoer. 

Dit voorstel kreeg geen steun van de andere fracties. Die wezen erop dat bij het afgesproken onderhoudsniveau in ieder geval niet mag worden getornd aan veiligheid, duurzaamheid en comfort. Het beschikbare onderhoudsbudget is afgestemd op dit niveau.

Toch kunnen partijen zich voorstellen dat er hier en daar wel sprake is van achterstallig onderhoud. Daarover heeft wethouder Ruud van Leeuwen tijdens de commissievergadering al toezeggingen gedaan.  Per kern komt er een inventarisatie van knelpunten in de openbare ruimte (wegen, trottoirs en groen). Hieruit volgt per dorpskern een top-10 die aan de raad wordt voorgelegd. De resultaten van deze actie kunnen volgens Van Leeuwen ook een rol spelen bij de Perspectiefnota van volgend jaar. Daarin gaat het over de besteding van de financiële ruimte voor de komende jaren.

De fracties van PvdA (Leander Broere) en VVD (Gerrit Jan Veldhuis), verbaasden zich er over dat Gemeentebelangen wel direct extra geld over heeft voor wegen maar de hand op de knip houdt bij de bibliotheek en het welzijnswerk of te wel ‘stenen gaan voor mensen’ bij Gemeentebelangen.

Van Lenthe trok aan het eind van de discussie zijn conclusie. Er is maandagavond niet gestemd over zijn voorstel. Het voorstel komt terug bij de Perspectiefnota van juni 2022.  

Artikel delen: