Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

Grote druk op gebied ten noorden nieuwe N340

DALFSEN – In het grensgebied van de gemeenten Dalfsen en Zwolle ten noorden van de nieuwe N340 en ten oosten van Hessenpoort staan tal van plannen en onderzoeken op de rol. Het gaat om een nieuw hoogspanningstation, energiehub, groengasinstallatie, zonneparken, windmolens, bosaanplant, nieuw bedrijventerrein Dalfsen en “Veilige Vecht”. 

Gelijktijdig doen zich kansen voor bij de Vechtdalentree langs de afgewaardeerde Hessenweg. Hier is de rust teruggekeerd en kunnen recreatie en toerisme zich ontwikkelen maar ook landschap, cultuurhistorie en natuur worden versterkt

Al deze claims op de ruimte leggen een grote druk op de eigenaren, landbouwers en andere gebruikers van het gebied. De nieuwe N340 is nog maar net klaar is en heeft al de nodige gevolgen gehad voor deze groepen.

Daarom trekt het bestuur van de Vereniging Vrienden van Dalfsen aan de bel bij de gemeenten Dalfsen en Zwolle, de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij roepen op om zo snel mogelijk te komen tot een gezamenlijke aanpak. De werkwijze moet zijn gericht op samenhang tussen alle losse initiatieven waarbij gemeentegrenzen even geen rol spelen. Dit is goed voor de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied.

De Vrienden zien een trekkende rol weggelegd voor de provincie. Dit vooral ook omdat uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk dringend nodig is voor een snelle energietransitie. 

Artikel delen: