Dalfserveld-West tegen komst windmolens - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Dalfserveld-West tegen komst windmolens

DALFSEN – De aanwijzing van Dalfserveld-West tot zoekgebied voor grootschalige energieprojecten met windmolens en zonneparken houdt de gemoederen flink bezig. Bij de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie waren maandagavond een zevental insprekers. 

Het ging bij de insprekers niet alleen om direct betrokken inwoners uit het gebied (Hessenweg, De Bese, De Brandt, Hooislagen, Ankummerdijk) maar ook om vertegenwoordigers van LTO Noord afdeling Vechtdal en de organisatie Dorpen van Morgen.

De inspraakreacties van de bewoners richtten zich vooral op de minimale betrokkenheid van inwoners bij het voorstel om Dalfserveld-West aan te wijzen als zoekgebied. Ook de snelheid van de besluitvorming wekt, zacht uitgedrukt, de nodige verbazing. Verder wezen bewoners vooral op de negatieve gevolgen van windmolens. Niet alleen slagschaduw en geluidsoverlast maar ook de consequenties voor uitzicht, gezondheid, waarde van panden, flora en fauna. 

Wilco Kodden van LTO benadrukte dat de inbreng van de agrarische sector onvoldoende is afgewogen. LTO wil vooral inzetten op ‘zon-op-dak’. Verder drong LTO erop aan een integraal gebiedsplan op te stellen voor Dalfserveld-West.

Gerard Brakkee van Dorpen van Morgen benoemde, zonder een oordeel te hebben over het aan te wijzen zoekgebied, de kansen van het ‘moeten’ opwekken van duurzame energie voor het versterken van landschap, biodiversiteit en leefbaarheid. Hij wil initiatiefnemers via een aanbestedingsprocedure uitdagen plannen te laten maken die het beste resultaat opleveren voor alle inwoners van de gemeente Dalfsen.

Alle partijen gaan het voorstel met de nieuwe informatie en de antwoorden op de vele vragen nog een keer in de eigen fractie bespreken. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 20 december 2021.

Artikel delen: