Complimenten voor huisvestingsplan scholen

Complimenten voor huisvestingsplan scholen

DALFSEN – Wethouder Jan Uitslag heeft maandagavond de complimenten van alle raadsfracties gekregen voor het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2038.

In dit visieplan, dat in nauwe en goede samenwerking met alle schoolbesturen is gemaakt, staat het kind centraal. Dat vinden alle partijen belangrijk, net als de aanwezigheid van duurzame schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat in iedere dorpskern.

Zorgen zijn er over de mogelijke concentratie van scholen in het middengebied van Nieuwleusen. De verkeersveiligheid komt bij nog meer scholen in het centrumgebied flink onder druk te staan. Wethouder Uitslag gaf aan dat hij zonodig, in overleg met de schoolbesturen, zal terugvallen op een alternatief met scholenclusters in zowel Nieuwleusen Noord als in het centrumgebied van Nieuwleusen.

Brede steun is er ook voor het plan om bij de vervangende nieuwbouw van Het Avontuur in de kern Dalfsen ook een oplossing voor het tekort aan lokalen bij De Polhaar mee te nemen. Flexibele inzet van lokalen zorgt voor extra mogelijkheden.

Artikel delen: