Buutnlander - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Buutnlander

DALFSEN – Oorspronkelijk kwam de Turkse Tortel niet in Europa voor. Maar sedert 1935 zwermde deze duif vanaf het Aziatische deel van Turkije plots richting noordwest Europa. Het eerste geregistreerde broedgeval in Nederland was in 1949 in Musselkanaal.

De bovengenoemde Sallandse streeknaam verwijst dan ook naar deze “buitenlandse” afkomst. Het is inmiddels een algemene broedvogel en is sterk geassocieerd met landelijke omgevingen. In het najaar leeft de soort in kleine groepen en foerageert op akkers en voedertafels. Ze broeden meerdere keren per jaar tot diep in de winter zoals uit deze zeer recente foto’s blijkt.

Een jong met nog een ei liggen in de “kribbe” en een van de ouders houdt, op een koe, als een soort `’kerstster” aan de hemel.
Het is een een zichtbare metafoor voor liefde, huwelijkstrouw en zorg.
Fijne kerst.

Jos Scholten

Foto's 3
Buutnlander - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Buutnlander - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: