Gemeente maakt concretere visie voor kern Dalfsen

Gemeente maakt concretere visie voor kern Dalfsen

DALFSEN – Nog voordat de gemeenteraad in februari/maart de Omgevingsvisie 1.0 vaststelt zet de gemeente Dalfsen alvast een volgende stap voor de kern Dalfsen. Halverwege volgend jaar ligt er een eerste aanzet voor een gedetailleerdere visie met scenario’s op de ontwikkeling van het dorp Dalfsen.

Die nieuwe visie moet antwoord geven op vragen die actueel zijn, zoals de plek voor de (vervangende) nieuwbouw van een basisschool in de Polhaar-buurt als uitwerking van het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs.

Ook speelt de vraag waar het nieuwe bedrijventerrein voor Dalfsen moet komen. Is dat langs de nieuwe N340 met een Dalfser Hessenpoort of is langs de Dedemsweg ook een optie? Verder staat de transformatie van het verouderde bedrijventerrein langs de Rondweg als een uit te werken onderwerp in de Omgevingsvisie 1.0.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die te maken hebben met de Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Zwolle. Er zijn niet alleen plannen voor veel meer woningen in deze regio maar ook, nu nog zeer prille, ideeën voor een nieuwe oostelijke ringweg langs Zwolle om de N35 met de A28 te verbinden. Zo’n mogelijke nieuwe verbinding heeft zeker consequenties voor Dalfsen.

De gemeenteraad heeft maandagavond besloten het gebied Dalfserveld West aan te wijzen als zoekgebied voor windmolens en zonneparken. Dit vraagt om verdere uitwerking. Verder is er de roep om een integrale visie voor de klimaatopgave, waarbij ook het project Veilige Vecht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta een rol speelt. 

Het laatste maar zeker niet onbelangrijkste onderwerp is het verkeer. De steeds drukkere wordende Rondweg met veel doorgaand (vracht)verkeer, de gevolgen van de vervallen aansluiting van de Welsummerweg op de Hessenweg en de ontsluiting van het toekomstige woongebied Oosterdalfsen Noord vragen om een nieuwe visie op de verkeersstructuur. Die zal ook nog eens  rekening moeten houden met de volgende woningbouwontwikkeling in Dalfsen Noord en/of Dalfsen West.

Al deze ruimtelijke vraagstukken maar ook sport, cultuur en gezondheid krijgen een plek in de nieuwe visie voor de kern Dalfsen, zo staat in een memo van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. 

Artikel delen: