Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022

Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022

DALFSEN – De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen maakt het volgende bekend:

1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de eenheid Publieksdienstverlening aan het adres Raadhuisstraat 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling  zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden in het gemeentehuis verstrekt door de eenheid Publieksdienstverlening, Raadhuisstraat 1, 7721 AX  Dalfsen. Tel. 14 0529.

 

Artikel delen: