Huurappartementen op hoek Pleijendal – Pastoriestraat

Huurappartementen op hoek Pleijendal – Pastoriestraat

DALFSEN – De bouw van maximaal 25 huurwoningen door Woningstichting Vechthorst op de plek waar peuterspeelzaal ‘t Gruthuuske heeft gestaan komt weer een stapje dichterbij. De raadscommissie bespreekt maandag 17 januari het voorstel om het bestemmingsplan voor de hoek van de Pastoriestraat en het Pleijendal vast te stellen.

Het kantoor van woonzorgcentrum Rosengaerde aan de Pastoriestraat wordt nog gesloopt. Of hier vervangende kantoorruimte terugkomt is nog niet duidelijk. Het bestemmingsplan staat de bouw van een nieuw kantoor wel toe als er een relatie is met het verlenen van zorg. Het nieuw te bouwen appartementencomplex krijgt deels twee en deels drie verdiepingen.

Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn twee bezwaarschriften ingediend, waardoor het plan op enkele onderdelen is gewijzigd. Zo is verduidelijkt dat er behalve gewone huurappartementen ook wonen met zorg mogelijk is. Op verzoek van de eigenaar van de grond die grenst aan de bouwkavel komt het nieuwe gebouw op tenminste 2,5 meter van de eigendomsgrens.

Artikel delen: