Planning werk aan N377: Nieuwleusen – Balkbrug

NIEUWLEUSEN – Voor wat betreft dit jaar ziet de concept planning er als volgt uit:
• Medio januari 2022 starten we met werkzaamheden aan de openbare verlichting, deze werkzaamheden duren tot medio februari 2022.
• Medio februari starten we met de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van de noordelijke parallelweg langs de N377 in Nieuwleusen. (nummer 3)

• Eind maart vindt de reconstructie van de N377 Nieuwleusen – Balkbrug plaats, dit betekent dat de N377, ook in Nieuwleusen, voor een periode van drie weken afgesloten is voor al het verkeer. Begin 2022 worden omwonenden en aanliggende bedrijven hierover geïnformeerd door middel van een informatiebijeenkomst. Precieze planning en omleidingsroutes volgen nog.
• Medio april gaan we van start met afbouwwerkzaamheden aan de parallelwegen en de fietspaden langs de N377 ter hoogte van Nieuwleusen. Deze werkzaamheden hopen we medio mei af te ronden. Deze planning is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer of hinder in de grond kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de hoogte van de planning via de BouwApp, onze Facebookpagina en vechtdalverbinding.nl

Artikel delen: