Groen licht voor woningbouw hoek Pleijendal – Pastoriestraat - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Groen licht voor woningbouw hoek Pleijendal – Pastoriestraat

DALFSEN – Als het aan de raadscommissie Dalfsen ligt gaat Woningstichting Vechthorst ‘het gat’ aan het Pleijendal, waar peuterspeelzaal ‘t Gruthuuske heeft gestaan, zo snel mogelijk invullen met maximaal 25 huurwoningen.

De commissie stemde maandagavond van harte in met de wijziging van het bestemmingsplan voor de hoek Pleijendal – Pastoriestraat. Het voorstel staat maandagavond 24 januari als akkoordstuk op de agenda van de gemeenteraad.

Leander Broere (PvdA) plaatste nog wel een kanttekening bij parkeeroplossingen voor nieuwbouwplannen in het centrumgebied van de kern Dalfsen. Hij drong erop aan bij toekomstige ontwikkelingen nadrukkelijk te kijken naar ondergronds parkeren of andere oplossingen.

Rietje Lassche (ChristenUnie) deed de suggestie om het bewaarde mozaïek uit de gevel van ‘t Gruthuuske een plek te geven in het nieuwbouwplan. Ook de gevelsteen met kunst aan het nog te slopen kantoorgebouw van Rosengaerde (voormalige kruisgebouw) komt wat haar betreft terug in de nieuwbouw om zo het verleden met het heden te verbinden. Andere fracties sloten zich hierbij aan en ook wethouder André Schuurman wil recht doen aan de historie van Dalfsen. Hij gaat zich inzetten dit cultureel erfgoed terug te laten komen in het nieuwe gebouw.

Foto's 4
Groen licht voor woningbouw hoek Pleijendal – Pastoriestraat - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Groen licht voor woningbouw hoek Pleijendal – Pastoriestraat - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Groen licht voor woningbouw hoek Pleijendal – Pastoriestraat - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: