Nieuw advies over Dalfser openluchtzwembaden: meer horeca en minder vaak open - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Nieuw advies over Dalfser openluchtzwembaden: meer horeca en minder vaak open

DALFSEN – Het uitbreiden van de horecafunctie en het aanpassen van de openingstijden zijn de twee belangrijkste knoppen waaraan de gemeente Dalfsen kan draaien om de exploitatie van de openluchtzwembaden Gerner (Dalfsen) en De Meule (Nieuwleusen) te verbeteren. Dit staat in het vandaag gepresenteerde rapport ‘Toekomstperspectief zwembaden Dalfsen’.

Al een jaar geleden heeft de raadscommissie geadviseerd voor de  toekomst van de twee openluchtzwembaden te koersen op het optimaliseren van de bestaande exploitatie. Vervolgens heeft de gemeente Adviesgroep Synarchis ingehuurd om met concrete verbetervoorstellen te komen. De resultaten zijn vandaag ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd. Wethouder Jan Uitslag gaat de voorstellen nu eerst beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. Daarbij kijkt hij welke acties nog snel in 2022 kunnen worden uitgevoerd en voor welke maatregelen meer tijd nodig is. Daarbij brengt hij ook de financiële gevolgen in beeld. De wethouder verwacht in het najaar van 2022 een concreet investeringsvoorstel aan de raad te kunnen voorleggen.

Volgens het advies moeten de zwembaden zich als eerste vooral richten op ouders/gezinnen met kinderen en senioren en de voorzieningen die bij deze groepen horen. Het ontbreken van een behoorlijke horecafunctie in beide zwembaden is een groot gemis. Het eten van patat met snack of broodjes hoort bij het bezoek aan een openluchtzwembad. ‘Als dat er niet is ervaren bezoekers het verblijf als minder aangenaam’, aldus het adviesbureau.

De horecafunctie verbeteren kan door de bestaande uitgiftepunten uit te breiden of een aparte kiosk te bouwen en een aantrekkelijk terras aan te leggen waar de consumpties worden genuttigd. Een variant is om de horeca uit te besteden tegen een pachtsom. In dat geval staat er een foodtruck of snackwagen op het zwembadterrein. Verwachting is dat meer horeca de zwembaden aantrekkelijker maakt en dat de bezoekers langer blijven. De financiële voordelen moeten volgens het rapport ook weer niet worden overschat. Er zijn extra investeringen nodig en het vraagt om meer inzet van personeel.

Het aanpassen van de nu zeer ruime openingstijden kan het exploitatieresultaat wel gunstig beïnvloeden. Het gaat dan om sluiting tijdens de rustige uren en om een beperktere openstelling op dagen met slecht weer. Deze maatregel raakt volgens de adviseurs alleen de mensen die gewend zijn tijdens de daluren of bij slecht weer te zwemmen. Verwachting is dat deze kleine groep snel zal wennen aan andere tijden.

Als er een weersafhankelijke openstelling komt vraagt dat wel om een actiever sociale mediabeleid en een eigen website. Nu hebben de zwembaden dat niet en dat is volgens het rapport niet meer van deze tijd.

Het rapport gaat ook in op een andere beheersvorm voor de zwembaden. Bij een meer commerciële en bedrijfsmatige exploitatie ligt het voor de hand dit onder te brengen bij een stichting of marktpartij.

Het adviesbureau doet verder tal van andere verbetervoorstellen: meer speeltoestellen, spuit- en waterelementen op de ligweides, meer incidentele activiteiten/evenementen, afschaffen zwemlessen en wijzigen abonnementenstructuur. Een ander deel van de voorstellen gaat over de inzet van goedkopere medewerkers, vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Dalfsen Werkt).

Artikel delen: