Dalfser raadsleden willen ook rol bij kleine woningbouwprojecten

Dalfser raadsleden willen ook rol bij kleine woningbouwprojecten

DALFSEN – Ook bij kleinere woningbouwplannen, die niet passen binnen een toekomstig omgevingsplan, wil de gemeenteraad de vinger aan de pols houden. Het voorstel van wethouder André Schuurman om de raad onder de nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk op 1 juli 2022 van kracht wordt, het adviesrecht te geven vanaf veertig woningen viel niet in goede aarde. 

De raadscommissie besprak maandagavond de rolverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester & wethouders als de gemeente wil afwijken van een omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan.

De commissie voelt er niets voor om de bevoegdheden van het college in zo’n situatie op te rekken naar veertig woningen. De commissieleden waren niet onder de indruk van het argument van de wethouder dat dit kan zorgen voor versnelling van de woningbouw. Vertraging bij woningbouwprojecten ontstaat volgens de fracties niet door de rol van de gemeenteraad maar is veel vaker het gevolg van onzorgvuldigheid in het voortraject. Meestal gaat het om projecten die gevoelig liggen in bestaande woonbuurten met als recente voorbeelden de Pniël-locatie en het project Koesteeg/Winkelkamp. Bij deze projecten heeft de raad zijn volksvertegenwoordigende rol goed kunnen invullen, zo benadrukten de woordvoerders.

De commissieleden bespreken het voorstel nog een keer  in de fracties en komen in de raadsvergadering op 28 februari met een definitief standpunt en mogelijk met een wijzigingsvoorstel. 

Artikel delen: