Plannen voor meer fietsenstallingen bij Station Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Plannen voor meer fietsenstallingen bij Station Dalfsen

DALFSEN – Samen met spoorwegbeheerder ProRail werkt de gemeente Dalfsen aan plannen om het aantal fietsparkeerplaatsen bij Station Dalfsen, het belangrijkste OV-knooppunt van de gemeente, uit te breiden. Daaraan gekoppeld bekijkt de gemeente de mogelijkheden om het stationsgebied aantrekkelijker te maken voor reizigers.

Uit prognoses van ProRail blijkt dat er voor 2030 behoefte is aan zo’n tweehonderd extra plekken, waaronder ook meer OV-fietsen. Nu zijn er op het Dalfser station bijna zeshonderd gratis stallingen en dertig betaalde fietskluizen van de NS, waarvan vier met OV-fietsen. De nieuwe stallingen komen direct naast de bestaande fietsparkeerplaats op het stukje groen waar nu nog picknicktafels staan. De uitvoering van de capaciteitsuitbreiding staat pas over twee tot drie jaar op de rol.  Voor de plannenmakerij benutten ProRail en gemeente subsidiemogelijkheden van het Rijk uit het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’. 

De plannen passen in de gemeentelijke Fietsvisie uit 2020 waarin de ambities voor fietsvoorzieningen en het stimuleren van het fietsgebruik staan. Daarbij is aangegeven dat veilig, gemakkelijk en ordelijk stallen belangrijk is. Volgens de gemeente kunnen goede fietsvoorzieningen meer treinreizigers trekken en zo de druk op bijvoorbeeld het regionaal wegennet verminderen.

In lijn met de nog vast te stellen Omgevingsvisie 1.0 kijkt de gemeente gelijktijdig naar de kansen bij het station voor deelmobiliteit, oplaadvoorzieningen voor zowel auto’s als elektrische fietsen en andere aanvullende diensten voor reizigers. De gemeente gaat ook in gesprek met partijen die vanuit toerisme, natuur/recreatie, energie en lokaal ondernemerschap mogelijk een rol kunnen spelen bij de verdere versterking van het  stationsgebied. 

Foto's 3
Plannen voor meer fietsenstallingen bij Station Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Plannen voor meer fietsenstallingen bij Station Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: