Terug naar toen. - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Terug naar toen.

LEMELERVELD – Niemand zal zich een beeld kunnen vormen hoe een ondernemingsgeest zich meester maakte bij mensen om amper binnen een tijdsbestek van een halve eeuw een eigen bedrijf, het zij groot of klein te beginnen.

Een toekomst vol dromen te zien, groeiend dorp een suikerfabriek met steeds omvangrijker omzet en even zovele, toen in de volksmond genoemd – werkluu – Zo geruchten wilden doen geloven zou men een spoorbaan door deze ongerepte natuur overwegen. Een station als bekroning voor een dorp in wording dat groter groeide, woningen op eigen gekozen perceel groot of klein. Kleine winkeltjes voorzagen “brood op de plank”. In de Oprechte Dalfser Courant vinden we de opening van confiseur (kruidenierswinkel) aan de Dorpsstraat, op naam van familie van der Vegte in 1910. De hoop op een glansrijke toekomst stelde wellicht teleur daar in 1914 de heer G. Muller in dit perceel met vooruitziende blik een slagerij begon.

Echter dit pand scheen een voorbestemming als woning voor de School met den Bijbel, nu dorp of Regenboogschool. Met aangrenzende school dit pand minder geschikt voor een slagerij daar kinderen ontvankelijk zijn voor mensen met bloed aan hun handen. Laat staan om aan te horen hoe levende wezens in doodsnood hun laatste adem ontnomen wordt.

Dit pand werd decennia lang bewoond door het hoofd der voornoemde school, de familie T. Timmer. Opmerkelijk: op de foto geheel rechts een hooiberg van familie Reimink, naast winkel, café, slepersbedrijf ook als veehouder fungeerde. Tot p.l.m. zestigerjaren Tone Bromhaar een bekende verschijning met zijn paarden voor de wagen als er iets te slepen viel vooral materiaal voor de bouw.

Slager Muller echter wilde meer armslag en betrok een nieuw pand op een locatie in het midden van de Dorpsstraat dat nu fungeert als woning.

Hoe boeiend het is (oude koeien uit de sloot halen) blijkt des te meer onze dorpshistorie gezicht te geven.

Waardevol het verleden nieuw leven te geven, samen snuffelen naar historie, de bakermat van u en ons. Voelt u zich geroepen onze gelederen te versterken weet u zich dan WELKOM!!!

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld
H. Huisman.

Foto's 2
Terug naar toen. - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: