Raadscommissie Dalfsen positief kritisch over Omgevingsvisie - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Raadscommissie Dalfsen positief kritisch over Omgevingsvisie

DALFSEN – Een kleine vijftig reacties vanuit de samenleving op de concept versie van de Omgevingsvisie.  Nog eens zeven insprekers uit Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen in de raadszaal die ontevreden zijn. Een waslijst met onderwerpen die de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt en de vele onderzoeken die daarvoor nodig zijn.

Aan de leden van raadscommissie Dalfsen maandagavond de schone taak om aan de hand van deze ingrediënten hun mening te geven over de eerste Dalfser Omgevingsvisie.

De complimenten waren er vanuit de hele commissie vooral voor de leesbaarheid van de visie en hoe de gemeente inwoners en organisaties heeft betrokken bij het maken van de visie. Daarbij was er veel waardering voor de sociale mediacampagne onder jongeren met prikkelende polls via story’s op Instagram en Facebook.

Kritischer was de commissie over hoe de gemeente is omgegaan met de ontvangen reacties van inwoners. De antwoorden zijn soms echt (te) kort door de bocht waardoor inwoners zich afgescheept voelen en het idee hebben niet serieus genomen te worden, zo viel te beluisteren. Wethouder André Schuurman gaf toe dat de communicatie met de bevolking beter kan en moet, zeker bij de verdere uitwerking van de visie. 

Het gaat volgens de commissie vooral om het goed managen van de verwachtingen. De visie gaat over de lange termijn, terwijl inwoners actuele knelpunten aan de orde stellen. De commissie riep daarbij op om nu geen overhaaste richtinggevende besluiten te nemen. 

Volgens de commissie zijn er ook onderwerpen onderbelicht in de visie. Niet alleen natuur, biodiversiteit, landbouw maar vooral ook de verkeersafwikkeling in bijna alle kernen. Met als concrete voorbeelden de Rondweg en Vechtbrug (Dalfsen), Burgemeester Backxlaan (Nieuwleusen), N348 en Wagenmansbrug (Lemelerveld). 

De commissieleden bespreken de visie met alle ontvangen reacties en de nieuwe informatie nog een keer in de eigen fractie voordat de raad op maandag 28 februari een besluit neemt. Leander Broere (PvdA) kondigde alvast een amendement aan om Dalfsen West te schrappen als mogelijk toekomstig woongebied. Daarbij krijgt hij in ieder geval de steun van Ben Schrijver (D66) die ook vindt dat alleen Dalfsen Noord moet worden aangewezen voor woningbouw. 

Artikel delen: