Klimaatwinkelstraat Prinsenstraat en Kerkplein komt eraan - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Klimaatwinkelstraat Prinsenstraat en Kerkplein komt eraan

DALFSEN – Het plan voor de klimaatwinkelstraat Prinsenstraat en Kerkplein, het eerste project van het Centrumplan, begint steeds concreter te worden. De nieuwe gemeenteraad mag zich, zoals nu lijkt, in april uitspreken over een aantal varianten voor de meest optimale inrichting van de straat en het plein. Daarna maakt de gemeente een ontwerp voor de uitvoering. Het project moet, in verband met subsidievoorwaarden, eind 2023 klaar zijn.

Met het plan wil de gemeente hittestress in het winkelgebied voorkomen en regenwater verantwoord, niet te langzaam en niet te snel, opvangen en afvoeren. Plein en straat krijgen een groenere inrichting om verblijven en winkelen aantrekkelijker te maken.

Begin 2021 heeft de gemeenteraad al zeven ton beschikbaar gesteld voor de klimaatwinkelstraat. Met dit geld is een subsidie van één miljoen euro binnengehaald uit de zogenaamde Regiodeal. Dat is geld dat Regio Zwolle, waar Dalfsen deel van uit maakt, uit Den Haag heeft gekregen voor investeringen in de regio, onder andere op het gebied van klimaat. De provincie Overijssel draagt hier ook flink aan bij.

De gemeenteraad heeft bij het vrijmaken van het budget op een aantal punten gevraagd om meer informatie, onderzoek en concrete uitwerking. Bijvoorbeeld over autoverkeer, parkeren, hoeveelheid groen, omgaan met (hemel)water. De werkgroep Centrumplan, de voormalige Klankbordgroep, is met dit huiswerk aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Ondernemend Dalfsen, Plaatselijk Belang, Historische Kring, Vrienden van Dalfsen, Bewonersplatform Centrum Dalfsen en sinds kort ook het College van Kerkrentmeesters namens de Grote kerk. Daarbij krijgt de werkgroep ondersteuning van stedenbouwkundig adviesbureau Ma.an en verkeerskundig onderzoeksbureau Bono Traffics.

Gemeentelijk projectleider Wietze van der Ploeg vertelt over de plannen: ‘Inmiddels hebben we een overzicht van verschillende opties, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en parkeren. Ook wordt er nagedacht over het terrein van Fokkens: gebruiken we dat als parkeergebied of is het beter om hier bijvoorbeeld een hofje met woningen voor jongeren en/of senioren te bouwen? Of is er een combinatie mogelijk? Van alle opties die voorbijkomen, ook op het gebied van groen en water, bespreken we de sterke en de zwakke punten met elkaar. En de werkgroepleden koppelen alles terug aan hun achterbannen en halen input op die elke keer weer ingebracht wordt in de doorontwikkeling van de opties’.

Artikel delen: