Ringelmus - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Ringelmus

DALFSEN – De ringmussen op de foto zijn iets kleiner en slanker dan de algemeen bekende huismus. Vooral de witte halsring, geaccentueerd door een zwarte wangvlek, de bruine kap zijn onderscheidende kenmerken.

Het is algemene broedvogel, en komt in vrijwel heel het land in wisselende dichtheden voor. De soort is sterk gebonden aan menselijke activiteiten op het platteland. Heeft voorkeur voor kleinschalige landbouwgebieden, parken en grote tuinen, mits aanwezig, heggen en/of struikgewas.

De populatie staat onder druk, de afgelopen jaren zijn de aantallen in Nederland gehalveerd. Dit is het gevolg van de voortschrijdende efficiency in de agrarische sector, andere gewassen en verdwijnen van stoppelvelden en onkruiden.

Hoewel beperkt zijn ze nog in onze gemeente aanwezig. Prachtig door hun eenvoud, dus……..opletten.

Jos Scholten

Artikel delen: