Klimaatwinkelstraat: Kerkplein en Prinsenstraat autovrij - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Klimaatwinkelstraat: Kerkplein en Prinsenstraat autovrij

DALFSEN – Het Kerkplein en de Prinsenstraat in het centrum van Dalfsen inrichten als aantrekkelijk winkel-verblijfsgebied, zonder auto’s en met maximale ruimte voor voetgangers en fietsers. Hierdoor ontstaat er veel ruimte om te vergroenen, ontmoetingsplekken te creëren en het water een zichtbare plek in het straatbeeld te geven. Dit is samengevat het voorstel aan de nieuwe gemeenteraad van Dalfsen om van dit deel van het kernwinkelgebied een ‘klimaatwinkelstraat’  te maken. 

Het Kerkplein is het kloppende hart van Dalfsen en de spil waar het centrum om draait, zo staat in het voorstel. Het plein verbindt het bestaande winkellint van Prinsenstraat en Wilhelminastraat. De nog te ontwikkelen Oostpoort (Franse Pad – Smidswegje) sluit aan op het plein en dat geldt ook voor de (wandel)route via de Vechtstraat naar de Vechtkade.

De markt blijft op het plein, er is ruimte voor terrassen en op vrijkomende parkeerplaatsen komt groen en een speelvoorziening. De Grote Kerk krijgt als beeldbepalend gebouw een nieuwe aanlichting en de groene ruimte rondom de kerk wordt meer benut als openbare (gebruiks)ruimte. De huidige bomen blijven staan maar er wordt nog wel gekeken of het zicht op de kerktoren kan worden verbeterd.

De locatie van voorheen garage Fokkens krijgt een parkachtige groene invulling met woningbouw. Dit gebiedje is in de plannen vanaf de Vechtdijk wel bereikbaar voor parkeren door bewoners maar er komt nog een onderzoek naar een andere (ondergrondse) parkeeroplossing in het dorpscentrum.

De raadscommissie buigt zich op maandag 11 april over het voorstel voor een autovrij Kerkplein en Prinsenstraat. De gemeente kiest voor autovrij omdat er nu veel auto’s kris kras en dwars door het centrum van Dalfsen rijden op zoek naar een parkeerplaats. Dit vele zoekverkeer is niet wenselijk. Dit beperkt de mogelijkheden en potentie om van Kerkplein en Prinsenstraat een winkel-verblijfsgebied te maken. Bovendien zijn er op loopafstand ruim voldoende parkeerplaatsen (totaal zo’n 650) in het hele centrumgebied. Volgens het voorstel vraagt het laden en lossen nog wel om verdere uitwerking. Voor mindervaliden en ‘rouw en trouw’ op het Kerkplein komen er maatwerkoplossingen. 

Begin vorig jaar heeft de ‘oude’ raad al gevraagd om kaders voor het uitvoeringsontwerp van de klimaatwinkelstraat. Die zijn het afgelopen jaar samen met de Werkgroep Klimaatwinkelstraat opgesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Dalfsen, Historische Kring Dalfsen, Vrienden van Dalfsen, Ondernemend Dalfsen, Bewonersplatform, Protestantse Gemeente Dalfsen en Participatieplatform. Deze groep heeft samen met de gemeente en ingehuurde adviseurs zes mogelijke oplossingen onderzocht en beoordeeld. Een meerderheid in de werkgroep heeft een duidelijke voorkeur voor een autovrij winkelgebied. De Protestantse Gemeente heeft geen uitgesproken voorkeur voor autovrij. 

Ondernemend Dalfsen heeft gepleit voor een variant waarbij auto’s de Prinsenstraat wel kunnen inrijden tot aan Juwelier Stegeman om dan of rechts af te slaan naar het parkeerterrein Fokkens of linksaf de Molenstraat in. In het voorstel van de ondernemers wordt het gedeelte van Stegeman tot Bloemsierkunst Annemoon autovrij gemaakt en vanuit de Vechtstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld naar de Bloemendalstraat. De parkeerplaatsen aan de noordkant van de kerk blijven in dat geval behouden. 

Voor de uitvoering van de plannen is 2,1 miljoen euro beschikbaar.  Een van de subsidievoorwaarden is dat de klimaatwinkelstraat eind 2023 wordt opgeleverd.

Artikel delen: