Statushouders aan de slag bij de provincie - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Statushouders aan de slag bij de provincie

REGIO  – Vier statushouders afkomstig uit Syrië, Iran en Palestina zijn vandaag aan de slag gegaan bij de provincie Overijssel. Ze werden op hun eerste werkdag hartelijk verwelkomd door Commissaris van de Koning Andries Heidema. De statushouders doen mee aan een pilot, waarbij ze drie maanden mogen werken met behoud van uitkering.

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze komen uit een regio die door het Rijk is erkend als gebied waar het niet veilig is om naar terug te keren. ”Deze groep mensen heeft dezelfde wettelijke rechten en plichten als andere Nederlanders. De pilot heeft vooral als doel om statushouder te helpen met het opdoen van werkervaring. “Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Heidema.

Kans op jaarcontract

De statushouders krijgen een plek op verschillende afdelingen bij de provincie, zoals natuur en milieu, economie en cultuur, bestuur en concernzaken en wegen en kanalen. Als de samenwerking tijdens de eerste drie maanden bevalt, dan komen ze in aanmerking voor een jaarcontract.

Aanvullende trainingen

De statushouders krijgen bij de provincie ook verschillende trainingen aangeboden. Hierdoor kunnen ze de kennis van de Nederlandse taal en cultuur vergroten en leren ze om talenten zo goed mogelijk in te zetten. “Dat helpt de statushouders om hun weg verder te vinden in onze samenleving”, verwacht Heidema. Hij daagt anderen uit om het voorbeeld te volgen. “Met hun talenten en kwaliteiten voegen ze waarde toe aan onze organisatie. Ik ben er blij mee”, aldus de Commissaris van de Koning. “Juist in deze tijd van forse krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig.”

Samenwerking met partners

Bij de pilot werkt de provincie samen met de gemeente Zwolle en Tiem, een organisatie die mensen helpt om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen die kan en wil werken daartoe een kans krijgt. Daarom zet de provincie zich vaker in voor mensen die moeite hebben om passende baan te vinden, zoals mensen met een arbeidsbeperking.

Foto's 3
Statushouders aan de slag bij de provincie - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Statushouders aan de slag bij de provincie - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: