Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Puzzel voor autovrije Prinsenstraat en Kerkplein nog niet gelegd

DALFSEN – De locatie Fokkens in de Prinsenstraat en het terrein achter de voormalige garage, dat bereikbaar is vanaf de Vechtdijk, zijn belangrijke stukken in de puzzel die de gemeente moet leggen voor een autovrije Prinsenstraat en Kerkplein. De gemeente is eigenaar van het terrein, terwijl het te slopen garagepand in handen is van een plaatselijke ontwikkelaar. 

Deze conclusie kan worden getrokken uit de bespreking van het voorstel om het winkelhart van Dalfsen autovrij te maken. De raadscommissie stelde maandagavond niet alleen veel vragen over dit voorstel maar nam ook nog geen definitief standpunt in over de plannen. Eerst hadden Ronald Kamphuis (namens Ondernemend Dalfsen) en Richard Kloosterman van de Dierenspeciaalzaak in de Prinsenstraat als insprekers al hun grote zorgen geuit over de gemeentelijke plannen. Zo missen zij volwaardige alternatieven voor de parkeerplaatsen die verdwijnen. Ook zijn er nog geen afspraken gemaakt over het laden en lossen. Verder is er veel onduidelijkheid over de gevolgen voor het verkeer in de Molenstraat en Vechtstraat. Volgens Kamphuis is het ook vreemd dat de stem van de ondernemers niet zwaarder weegt dan die van de andere deelnemers aan de werkgroep ‘Klimaatwinkelstraat’. Deze werkgroep (met vertegenwoordigers van bewoners, Ondernemend Dalfsen, Historische Kring Dalfsen, Vrienden van Dalfsen, Plaatselijk Belang Dalfsen en Grote Kerk) heeft in meerderheid een voorkeur uitgesproken voor een autovrij winkelgebied. 

Bijna alle fracties zien een autovrij Dalfser winkelhart voor de langere termijn wel als een stip op de horizon. Alleen Gerrit Jan Veldhuis (VVD) sprak zich volmondig uit tegen autovrije winkelstraten. Hij is voorstander van een autoluw centrum met een pollersysteem (geautomatiseerde paaltjes) dat de toegang regelt.

Gerard Jutten (Gemeentebelangen) stelde voor meer tijd te nemen en nu nog geen definitief besluit te nemen maar samen met ondernemers eerst een haalbaar plan te maken. Daarbij gaf hij al vast een schot voor de boeg door voor te stellen het Fokkensterrein tijdelijk als parkeerterrein in te richten. Volgens het gemeentelijk plan krijgt dit gebied op termijn een parkachtige groene invulling met woningbouw. 

Leander Broere (PvdA) drong erop aan integraal te kijken naar oplossingen voor woningbouw, verkeer, (lang)parkeren, laden en lossen in het hele centrumgebied, inclusief de financiële gevolgen. Voor het parkeren moet volgens Broere ook zeker naar ondergrondse mogelijkheden worden gekeken. ‘Dit soort plannen maakt je maar één keer in de dertig jaar’, aldus Broere. Parkeren op de locatie Fokkens, met inrijden vanaf de Vechtdijk en uitrijden via de Molenstraat, is voor Broere een mogelijke denkrichting. 

Ook Roel Kouwen (CDA) ziet het Fokkens-terrein als de sleutel om de overstap naar een autovrij winkelgebied geleidelijk te maken. Net als enkele andere fracties maakte Dick van Gelder (ChristenUnie) zich vooral zorgen over de planning en de subsidievoorwaarde dat de klimaatwinkelstraat eind 2023 klaar moet zijn. Hij drong er ook op aan het belang van meer groen en waterbeleving in de winkelstraten duidelijker op te schrijven in de vast te stellen kaders voor het uitvoeringsontwerp. Ben Schrijver (D66) sprak zijn voorkeur uit voor autovrije winkelstraten maar vroeg ook aandacht voor ongewenste effecten.

Alle fracties bespreken het voorstel eerst nog weer in de eigen fractie voordat de gemeenteraad er op maandag 25 april een besluit over neemt. Enkele fracties hebben al aangekondigd met wijzigingsvoorstellen te komen. 

Artikel delen: