Sjouwerman - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Sjouwerman

DALFSEN – De kleine mantelmeeuw heeft in het fries bovengenoemde naam. Sjouwerman duidt op een kolensjouwer, wiens werkkleding op de rug zwart is. In vogeltermen een donkere mantel. De soort heeft zich pas in 1926 in ons land als broedvogel gevestigd.

De aantallen groeiden langzaam tot vele tienduizenden anno 2022. Ze hebben een sterke voorkeur voor vestiging aan de kust maar de laatste jaren ook, op platte grinddaken, in het binnenland. Ook in Dalfsen zijn enkele paren aanwezig. Van recente datum is het foerageren op grasland en zelfs tot het hart van grote steden.
Het zijn trekvogels die in de winter verblijven aan de kusten van het Iberisch Schiereiland en Noordwest-Afrika.

Het zijn prachtige vogels en, zoals blijkt uit de foto, zelfs te spotten op onze blauwe bogen. Gewoon even opletten.

Jos Scholten

Artikel delen: