Lokale belangengroepen vragen provincie Overijssel regie te nemen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Lokale belangengroepen vragen provincie Overijssel regie te nemen

DALFSEN – In het grensgebied van de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwolle staan allerlei ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen op stapel.

De plannenmakerij varieert van het locatieonderzoek bedrijventerrein Dalfsen, de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Dalfserveld (inclusief opstellen gebiedsplan) en Tolhuislanden tot de uitbreiding van het bedrijventerrein Hessenpoort (inclusief bouw van een spoorterminal). Ook spelen in dit gebied tal van rijksopgaven rond stikstof, water en klimaat vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Zes belangengroepen die actief zijn in dit gebied hebben de provincie Overijssel gevraagd de overkoepelende regie te nemen. Het gaat om Streekvereniging De Marsen, Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West, Plaatselijk Belang Ankum, Nieuwleusen Synergie, Duurzaam Tolhuislanden en de Vereniging Vrienden van Dalfsen. De groepen hebben de krachten gebundeld omdat zij zich ernstig zorgen over de samenhang tussen de vele initiatieven, de sociale verbondenheid en de toekomstige kwaliteit van hun leefomgeving.

In de oproep aan Gedeputeerde Staten van Overijssel geven de belangengroepen aan dat eigenaren, bewoners, gebruikers en bedrijven niet om deze ontwikkelingen hebben gevraagd. Daar komt nog bij dat ze geen of in het verleden een negatieve ervaring hebben opgedaan met overheidsorganen. De participatie in de Tolhuislanden wordt als positief ervaren, maar komt in andere gebieden nog niet goed uit de verf.

Het is volgens de belangengroepen belangrijk dat de overheden tegenover elkaar en de betrokkenen in het gebied transparant en open zijn. Ze pleiten voor een grensoverschrijdende afstemming van de overheden met de belangengroepen. Dat overleg zou tenminste twee keer per jaar moeten plaatsvinden. Verder dringen ze erop aan alle opbrengsten van energieproductie zoveel mogelijk te laten terugvloeien naar de belangen in het gebied.

Artikel delen: