Chevalier combattant - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Chevalier combattant

DALFSEN – Bovengenoemde naam kan worden vertaald als ‘de vechtlustige’. Dat is goed gekozen omdat de kemphanen elkaar tijdens de balts in felle schijngevechten elkaar ‘bekampen’. Dit gebeurt op een daarvoor uitgekozen toernooiveld ofwel een ‘lek’.
Bij deze spiegelgevechten rennen en springen ze op elkaar af met opgezette kraagveren en oorpluimen.

Hiermee trachten ze de vrouwtjes te imponeren en aan zich te binden. Uiteraard beslist het vrouwtje. Ruim een eeuw geleden was de soort in West-Europa zo talrijk dat ze tijdens de trek in Nederland nog op grote schaal werden gevangen. Met name door diepontwatering en ruilverkaveling zijn de laatste bolwerken in Nederland nagenoeg geheel verlaten.

Gelukkig kunnen wij tijdens de voor-, en najaarstrek deze soort nog bewonderen. Incidenteel ook in onze gemeente, dus……opletten.

Jos Scholten

Artikel delen: