Pootloze - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Pootloze

DALFSEN – Gierzwaluwen brengen hun leven voornamelijk in het luchtruim door. Ze jagen er op insecten, slapen er, en vliegend op grote hoogte paren ze in de lucht. Zo wendbaar en snel ze in de lucht zijn, zo weerloos zijn ze op de grond. Ze hebben kleine, zwakke poten waarmee ze zich amper kunnen verplaatsen of er vandaan kunnen vliegen.

Voor vele Nederlanders is de gierzwaluw de ultieme stadsvogel, afhankelijk als deze soort is van stedelijke bebouwing. Hij keert omstreeks eind april vanuit zuidelijke Afrika terug om te broeden in spleten en nissen in gebouwen. Medio augustus starten ze met de terugreis naar hun winterkwartier.

Ook het dorp Dalfsen herbergt een kleine populatie. Let op de gierende langgerekte roep “sriiii”, vooral te horen hoog in de lucht of in een razende vlucht boven de daken en tussen de huizen.

Dus wederom….opletten.

Jos Scholten

Artikel delen: