Jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst

HOONHORST – Op donderdag 19 mei a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. gehouden. We starten om 20 uur bij zaal Kappers in Hoonhorst. Inloop vanaf 19.45 uur.

Op de agenda van de ledenvergadering staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 28 september 2021
3. Terugblik 2021-2022
* Inhoudelijk jaarverslag
* Financieel jaarverslag
* Goedkeuring kascommissie
* Benoeming kascommissie
4. Vooruitblik 2022-2023
* Kern van onze inzet het komend jaar
* Jaarplanning
5. Stemming leden: Aankoop aandeel dorpscoöperatie Hoonhorst
6. Stand van zaken
* Wonen
* Masterplan dorpshart Hoonhorst
* Overig
7. Bestuurswissel
Aftredend: Eline Elshof. Het bestuur stelt voor om Annemarie van Zwieten te benoemen als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering bij secretaris Saskia Diepman (secretariaat@pbhoonhorst.nl).
8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor het tweede deel van de avond hebben we Sido van Eck en Wilko Braam te gast die ons meer zullen vertellen over verkeersdeelname voor mensen met een beperking.

Alle leden zijn welkom.
Bent u nog geen lid van de grootste vereniging van ons dorp en wilt u graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Hoonhorst? Dan bent u van harte welkom om om de vergadering bij te wonen. Lid worden kan ter plekke voor het bedrag van € 7,50 per jaar.

Tot ziens op 19 mei!

Foto's 2
Jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst
Artikel delen: