‘CDA Stelt mondelinge vragen

DALFSEN – ‘CDA Stelt mondelinge vragen over asielopvang AMV’s in Lemelerveld ‘ Tijdens de raadsvergadering van maandag 30 mei as., staat de raadsmemo over de bereidheid tot medewerking aan een verkenning van het COA om 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) op te vangen op de agenda.

 

De verkenning betreft het pand van het voormalige restaurant de Lantaren (Achterkampsweg 18 Lemelerveld). De CDA-fractie krijgt veel vragen en er heerst onrust onder de inwoners. Juiste informatie over de verkenning en het te doorlopen proces is hierin van groot belang.

Dit is dan ook de reden dat de CDA-fractie de volgende mondelinge vragen stelt tijdens deze vergadering.

1. Kunt u ons meenemen in het vervolg en de processtappen?
a. Wanneer is er duidelijkheid van het COA of deze locatie geschikt is: duurt dat naar verwachting weken, of eerder maanden? Bent u het met ons eens dat snelheid (naast zorgvuldigheid) hierin wenselijk is richting alle betrokkenen?
b. Wanneer vindt er weer een informatiebijeenkomst plaats?
c. Worden dan alle inwoners van Lemelerveld en Raalte (Raalte alleen het aangrenzende gebied) in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten?
d. Hoe staat u tegenover het actief betrekken van inwoners en maatschappelijke organisaties (vanuit betrokkenheid, kennis en relevante ervaringen) bij de verkenning en mogelijke vervolgstappen?

2. Er wordt in de memo gesproken over minimaal 5 jaar: betekent dit dat het ook een veel langere periode kan worden. Zo ja, waar moeten wij dan aan denken?

3. De vragen die wij krijgen richten zich met name op het gebied van overlast en de onveiligheid die verwacht wordt. Wilt u ons informeren over de ervaringen die er zijn met deze doelgroep op diverse andere locaties in Nederland.

4. Er zijn ook zorgen over de geschiktheid van deze locatie voor de doelgroep 13-18 jaar: alleen een parkeerplaats bij het gebouw en direct grenzend aan een 80 km weg. Een locatie met meer buitenruimte voor vrijetijdsbesteding zou geschikter zijn. Wat is uw mening daarover?

Artikel delen: