Betsy Ramerman (CDA) vierde Dalfser wethouder - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Betsy Ramerman (CDA) vierde Dalfser wethouder

DALFSEN – Betsy Ramerman, nu nog fractievoorzitter van het CDA, wordt de vierde Dalfser wethouder. Zij neemt als deeltijdwethouder (0,8 fte) de portefeuille ‘Werken’ voor haar rekening en wordt gebiedswethouder voor het buitengebied, Oudleusen en Hoonhorst.

Ruud van Leeuwen (Gemeentebelangen), die voor de verkiezingen nog dacht met pensioen te gaan, keert terug in het nieuwe college van B&W. Hij gaat als deeltijdwethouder (0,8 fte) verder en is een dag per week vrij. Na overleg met het thuisfront heeft hij besloten door te gaan. ‘Het is bijzonder eervol dat er een beroep op je wordt gedaan. Ook liggen er nog een aantal uitdagingen en zaken die niet af zijn. De goede collegiale sfeer en samenwerking in het college heeft ook een belangrijke rol gespeeld om me opnieuw beschikbaar te stellen’, aldus Van Leeuwen. 

Zoals verwacht blijven André Schuurman (Gemeentebelangen) en Jan Uitslag (CDA) aan als wethouders. Het viertal gaat samen aan de bak voor een bruisend Dalfsen. Door de omvang en complexiteit van de lokale en regionale opgaven, de terugtrekkende Rijksoverheid en de samenwerking in en met de gemeenschap kiest Dalfsen nu voor een college van vier (beoogd) wethouders. Vier wethouders, samen goed voor 3,6 FTE. Nieuw is dat er gewerkt wordt met gebiedswethouders. 

De onderlinge taakverdeling ziet er als volgt uit: André Schuurman: wethouder Wonen en gebiedswethouder Dalfsen; Jan Uitslag: wethouder Leven en gebiedswethouder Nieuwleusen; Betsy Ramerman: wethouder Werken en gebiedswethouder buitengebied, Oudleusen en Hoonhorst; Ruud van Leeuwen: wethouder Financiën en gebiedswethouder Lemelerveld.

Vervolg

Op 1 juni (aanvang 20.00 uur) wordt het coalitiedocument 2022-2026 ‘Veel te doen in Dalfsen!’ besproken in de gemeenteraad en staat de benoeming van de wethouders op de agenda.

De uitkomst van de formatie leidt ertoe dat de fracties Inge Haarman (Gemeentebelangen) en Bert Ruitenberg (CDA) hebben gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Artikel delen: