Zorgen over inwonerbetrokkenheid bij bouwplan in Nieuwleusen Noord

Zorgen over inwonerbetrokkenheid bij bouwplan in Nieuwleusen Noord

DALFSEN/NIEUWLEUSEN – De bouw van 24 koopappartementen voor jong en oud in het noordelijk deel van de Burgemeester Backxlaan ligt bij de direct omwonenden gevoeliger dan in het gemeentelijk voorstel staat. Volgens het voorstel zijn de bewoners overwegend positief maar dat blijkt toch niet zo te zijn. 

Namens tien bewoners sprak Helga de Boer dinsdagavond in bij de raadscommissie over de stedenbouwkundige visie Burgemeester Backxlaan 316-328. Zij wees erop dat de inwonerbetrokkenheid over het bouwplan minimaal is geweest. Het plan is volgens haar ook in strijd met het gemeentelijk beleid voor inbreidingslocaties, de woonvisie, de detailhandelsvisie en kadernota parkeernormen. Verder vroeg zij zich af of het niet beter is om te wachten op de aangekondige lange termijnvisie voor de Backxlaan.

De raadscommissie verbaasde zich vooral over de gang van zaken. Zo is er op woensdag 15 juni nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden, terwijl het plan nu al bij de commissie en de raad ligt. Wethouder André Schuurman beloofde op dat punt beterschap maar wees er ook op dat de raad tempo wil maken bij de bouw van woningen. Ook gaf hij aan dat de visie voor de Backxlaan pas in de loop van 2023 wordt vastgesteld.

De raadscommissie nam maandagavond nog geen definitief standpunt in. De commissieleden willen wachten op de uitkomsten van de informatiebijeenkomst op 15 juni. Daarop vooruitlopend sprak de commissie zich voorzichtig  positief uit over de bouw van betaalbare woningen voor starters en senioren op deze plek. Maar er zijn wel zorgen over hoe de participatie is verlopen. 

De gemeenteraad neemt op maandag 20 juni een besluit over de stedenbouwkundige visie. 

Artikel delen: