Gemeenteraad bespreekt Perspectiefnota 2023-2026 - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Gemeenteraad bespreekt Perspectiefnota 2023-2026

DALFSEN – De gemeenteraad bespreekt deze week de Perspectiefnota 2023-2026. Dat gebeurt in twee rondes. De fractievoorzitters van de zes partijen houden vanavond (27 juni) hun algemene beschouwingen. Daarna reageren de burgemeester en de vier wethouders op deze bijdragen.

Donderdagavond (30 juni) volgt het debat en neemt de raad besluiten. Beide openbare vergaderingen in de raadzaal beginnen om 19.30 uur maar zijn ook live te volgen via de gemeentelijke website
De Perspectiefnota gaat over de financiële positie van de gemeente. Bij de presentatie van de nota in mei somberde wethouder Ruud van Leeuwen nog over de financiële toekomst van de gemeente. Inmiddels staat de gemeente er financieel veel rooskleuriger voor. Eerst zorgde de Jaarrekening 2021 al voor een positief resultaat van bijna vier miljoen euro. Vervolgens leverde de Meerjaren Prognose Grondexploitaties een winst op van ruim vier ton over 2021. Nu is het de zogenaamde Mei-circulaire van het rijk die voor Dalfsen veel positiever uitpakt dan verwacht.
In plaats van geraamde jaarlijkse miljoenentekorten zijn er nu zelfs ruime overschotten in de jaren 2022 tot en met 2026. De positieve saldo’s variëren van 1,4 miljoen in 2022 tot bijna 7 miljoen euro in 2025.
Het is aan de nieuwe raad om deze week richting te geven aan de financiële toekomst van de gemeente.

Artikel delen: