Raad Dalfsen pleit voor meer betaalbare woningbouw - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Raad Dalfsen pleit voor meer betaalbare woningbouw

DALFSEN – De Dalfser gemeenteraad wil de komende jaren veel meer werk maken van betaalbare woningbouw in de gemeente Dalfsen. Dit is een van de conclusies die kan worden getrokken uit de algemene beschouwingen van de zes fractievoorzitters maandagavond bij de Perspectiefnota 2023-2026. 

De ChristenUnie zet in op meer betaalbare woningen voor de lage en middeninkomens. ‘We zien graag een extra investering in sociale huur en koop. Dat kan door meer grond daarvoor te bestemmen’, aldus fractievoorzitter Rietje Lassche. Zij vindt het verantwoord de gevolgen voor de grondexploitatie op te vangen door gemeentelijke reserves in te zetten.
‘De krapte op de woningmarkt is alleen maar toegenomen. Het is dringend nodig een inhaalsprint te maken. Er zijn lange wachttijden voor een sociale huurwoning en starterswoning terwijl de verkoop in de vrije sector lastiger wordt’, volgens Inge Haarman van Gemeentebelangen. Haar fractie stelt voor tien procent meer sociale koopwoningen te bouwen, ten koste van de vrije sector.
Ook voor de PvdA heeft betaalbaar wonen prioriteit. ‘Wij willen snelheid maken. Er moeten rap meer locaties worden ontwikkeld en de gemeente moet meer regie nemen’, stelt Leander Broere. Daarbij zet de PvdA niet alleen in op een goede programmering (betaalbaar en voor de juiste doelgroep) maar ook op een correct participatietraject. Broere stelt voor om geld uit de bestaande Reserve Sociale Woningbouw actief in te zetten en kondigt aan met een voorstel voor de concrete besteding te komen.
Voor het CDA is en blijft wonen een topprioriteit. ‘We willen de woningbouw in zowel de kernen als het buitengebied verder versnellen. Bijzondere aandacht blijven we houden voor betaalbare woningen voor onze jongeren en senioren in alle kernen. Een verschuiving in de verdeling van nieuwbouwwoningen, meer sociale koopwoningen ten opzichte van vrije sector woningen, is voor ons een serieuze optie’, benadrukt Bert Ruitenberg.
Bernard Smalbraak (D66) stelt voor de woningcrisis te lijf te gaan door het gemeentelijk grondbeleid daadwerkelijk actief op te pakken.
De VVD gaat volgens fractievoorzitter Gerrit Jan Veldhuis voor voldoende en betaalbare woningen in Dalfsen, waarbij het landelijke karakter wel behouden blijft. ‘Met name starters, senioren en de middeninkomens kunnen moeilijk een woning krijgen’, aldus Veldhuis. De VVD dringt aan op actie vanuit de gemeente en op het versnellen van procedures. Als het aan de VVD ligt loopt Dalfsen de achterstand die er is bij de bouw van sociale huurwoningen de komende vier jaren in.

De teksten van de algemene beschouwingen zijn hier te lezen: Perspectiefnota 2023-2026, Totaaldocument Algemene beschouwingen Raad Dalfsen

Artikel delen: