Sloten aan één kant te gelijk maaien

Sloten aan één kant te gelijk maaien

DALFSEN – Het waterschap maait tegenwoordig de sloten aan 1 kant te gelijk. Tijdens het maaien houden ze zoveel mogelijk rekening met de natuur. Bij grotere watergangen, breder dan 1,5 tot 2 meter, laten we een jaar lang aan één kant de begroeiing staan.

Het jaar daarop maaien ze dit begroeide talud pas vanaf 15 juni, uitlopend tot begin augustus. Zo sparen ze begroeiing om de biodiversiteit te vergroten. Vogels, insecten en kikkers kunnen schuilen in de hogere beplanting en bloemen langs de kant. Insecten kunnen hierdoor hun levenscyclus volbrengen, vogels worden niet verstoord en vinden ’s winters voedsel. Amfibieën en kleine zoogdieren kunnen schuilen en overwinteren. Door de taluds eens per twee jaar te maaien voorkomen we dat deze teveel verruigen of verbossen en dat (beschermde) plantensoorten verdwijnen. Mensen va het waterschap worden getraind en begeleid in natuurvriendelijk maaien. zie de foto’s aan de Kanaaldijk in Dalfsen en kijk hoeveel mooie planten en bloemen op deze manier blijven staan terwijl juist aan de andere kant van de sloot lekker kort is gemaaid.

 

Foto's 5
Sloten aan één kant te gelijk maaien
Sloten aan één kant te gelijk maaien
Sloten aan één kant te gelijk maaien
Sloten aan één kant te gelijk maaien
Artikel delen: