Denk mee met Heino

HEINO – Dorpsrand Heino-N35. De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de woningbouwopgave, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Deze visie ontwikkelen we samen.

Samen met Heino

In een proces met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden gaan we aan de slag met het opstellen van de visie. Dit doen we in verschillende bijeenkomsten.

Inloopbijeenkomst op 4 juli

De eerste bijeenkomst staat in het teken van verkennen. Wat vind jij belangrijk? En wat kan het gebied betekenen voor het dorp? Daar gaan we samen 4 juli op een creatieve manier mee aan de slag. Iedereen is welkom.

  • Datum: 4 juli
  • Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur (inloopbijeenkomst)
  • Locatie: VV Heino

Aanmelden inloopbijeenkomst 4 juli 2022

Wat is het doel?

We denken graag samen na over de toekomst van het gebied. Zo creëren we ‘spelregels’ voor nieuwe ontwikkelingen. Dit leggen we vast in een ontwikkelvisie Dorpsrand Heino – N35. Na vaststelling van de visie wordt deze mede gebruikt voor de toetsing van nieuwe (beleids-) ontwikkelingen en concrete plannen. Als tijdshorizon wordt vooralsnog 10 jaar aangehouden.

Kerngroep

Voor het project is een kerngroep opgericht. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers uit Heino en ambtenaren van de gemeente Raalte. De kerngroep bewaakt het proces van het opstellen van de visie. Adviesbureau Land-id stelt de visie op.

Projectgebied

Het onderzoeksgebied ligt aan de noordoostzijde van Heino tussen de N35 en het dorp. De begrenzing staat nog niet vast. Gaandeweg het proces zal de definitieve begrenzing worden bepaald. Het is overigens geen op zichzelf staand gebied, het maakt deel uit van het dorp. Er is dus een wisselwerking met de aangrenzende gebieden.

 

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres Postbus 140,
8100 AC  Raalte
Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27,

Bron gemeente

Artikel delen: