Hier het echte verhaal waarom de boeren blijven protesteren - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Hier het echte verhaal waarom de boeren blijven protesteren

REGIO – Ons land zit sinds 29 mei 2019 in een stikstofcrisis na een uitspraak van de Raad van State. Er mag geen stikstoftoename meer zijn bij geen enkele activiteit. Eind 2019 hebben enkele landbouworganisaties het Landbouw Collectief opgericht, met als doel stikstof te reduceren. Zij kwamen met een goed plan. Maar liefst 10 Kilo ton kon er gereduceerd worden.

Met heel simpele maatregelen: door onder andere water toe te voegen bij het mest uitrijden, minder eiwit in het totaalrantsoen (op basis van kennis van de boer en niet verplicht en alle dieren, zoals Schouten wilde), meer weidegang en ook meeberekend was de sanering varkenshouderij.

Hiermee was het probleem bij de boeren opgelost, maar ook de bouw zou weer verder kunnen. Er is hier uren zelfs dagen over gepraat met Carola Schouten en Mark Rutte. Maar zij wilden hier niets van weten. Wij vonden dat toen al heel vreemd, maar het blijkt uit steeds meer dingen het gaat hen niet om het redden van de natuur maar om op de grond van de boeren huizen te bouwen ( 1 miljoen huizen!), wegen,  industrie, luchtvaart enz enz. De gecreëerde stikstofcrisis wordt dus gebruikt om de boeren te verdrijven uit Nederland.

Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht.

In het kort de waanzin van het stikstofprobleem. In Nederland wordt als enig land het zogeheten Aerius model gebruikt. Die ‘berekent’ op lokaal niveau 70 tot 100% afwijking. Andere landen gebruiken een ander beter en betrouwbaarder  systeem, en kennen dus ook minder stikstofproblemen. Het probleem zit volgens de minister vooral rond de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Hier stonden vroeger stikstof minnende plantjes en die zouden zijn verdwenen door de stikstof. Maar nu weet niemand dit zeker, want gemeten is er nooit. Alleen één keer kleinschalig, waarbij een klein gedeelte van de stikstof van de landbouw, genaamd ammoniak, niet verder dan in een straal van 400 meter neer sloeg rond het bedrijf. De rest stijgt gelijk op en verdeelt zich in de hogere luchtlagen. Dus deze stikstof heeft helemaal geen invloed op de nabijgelegen Natura 2000 gebieden.

Een ander punt is het verschil tussen groene stikstof (NH3) en de grijze stikstof (NOx). De groene stikstof komt vrij uit de veehouderij. Anders ligt het met de grijze stikstof, deze komt vrij bij de sectoren waarbij veel fossiele brandstoffen worden gebruikt zoals industrie, verkeer en luchtvaart. Met deze grijze stikstof lift er veel fijnstof mee. Dus als we groene stikstof gaan inruilen (wat het de regering wil) voor grijze stikstof is dit alleen maar slecht voor de luchtkwaliteit, de natuur en dit zorgt voor een leegloop van het platteland.

Enkele onnozele maatregelen zijn al voorgesteld door de minister. Zo werd er de voermaatregel voorgesteld. Bij deze maatregel moest er minder eiwit in het krachtvoer. Met krachtvoer kan de boer sturen in de juiste voersamenstelling. Zelfs dierenartsen waarschuwden dat de dieren ziek zouden worden. Is het dan vreemd dat de boeren de straat op gingen? Toen wilde Schouten boeren vrijwillig opkopen nabij een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied, met o.a. de voorwaarde dat je nergens in Nederland meer een agrarisch bedrijf mag overnemen of zelfs niet in maatschap met een ander boer een bedrijf mag runnen. Je zou dus gewoon worden verboden je beroep uit te oefenen. Moet u zich eens voorstellen, dat ze dat tegen een burger zouden zeggen: “Je mag vervroegd met pensioen, maar je mag nooit meer ergens aan de slag.”

Nog iets raars: In Nederland hebben we 162 (!) Natura 2000 gebieden waarvan 118 stikstofgevoelige. In bv Frankrijk maar 4. Dit is ooit mis gegaan bij het aanwijzen van die gebieden. Wij als boer zijn absoluut niet tegen de natuur. Wij zijn er mee opgegroeid en hebben het ontwikkeld en onderhouden. Maar het moet niet zo zijn dat je alle economische activiteiten er omheen stillegt.

De toeristen komen niet alleen naar Nederland voor de natuur maar vooral voor het prachtige boerenlandschap. En dat landschap onderhouden wij met veel plezier. En als we met z’n allen over 20 jaar geen fossiele brandstoffen meer gebruiken dan komen die zeldzame plantjes vanzelf weer terug want die zaadjes overleven miljoenen jaren in de grond. Maar als we dit wanbeleid voortzetten zal er geen boer meer overblijven in Nederland. En boeren hebben we hard nodig in de hele wereld, om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden

Dit wordt sowieso al een hele opgave door de klimaatverandering. Wij als Nederlander kunnen het ons niet veroorloven om de vruchtbaarste grond van Europa op te offeren. Van het aardoppervlak is maar 14 % landbouwgrond. Op 50 % van die 14% landbouwgrond in de wereld wil alleen maar gras groeien, en daar maken de dieren hoogwaardig voedsel van zoals vlees melk en eieren. Op deze gronden kun je geen gewassen verbouwen voor de mens, anders hadden de boeren dat wel gedaan, onder meer omdat ze daar meer aan kunnen verdienen. Wij moeten zuinig zijn op onze boeren. Van over de hele wereld komen ze kijken hoe wij onze bedrijven runnen, omdat wij van een klein stukje aarde zoveel duurzaam voedsel produceren met een zeer lage footprint.

Wij hopen op jullie begrip bij de volgende acties, die ongetwijfeld nog nodig zullen zijn.

Wij als sector hebben de laatste jaren al heel veel gereduceerd, en we zijn altijd bereid om mee te werken aan verdere stappen, maar dit moet financieel wel mogelijk zijn. Op dit moment is de rek er helmaal uit, er wordt echt niks meer verdiend dus als je rood staat kun je niet groen investeren.

Vijftig jaar geleden besteedde de consument 60% van zijn inkomen aan voedsel. Nu is dat nog maar 9%. De rek is er bij ons uit. We hebben altijd de kostprijs kunnen verlagen door techniek, schaalvergroting, vakmanschap, maar het eindpunt is nu bereikt. Wij willen wel verder met onze prachtige beroepen maar het kan niet zo zijn dat een paar grote supermarkten en hun aandeelhouders met onze marges gaan lopen.

Groeten
Henk Oonk
Foto: De Gelderlander
(Via Caroline van der Plas)
Berlinda de Graaf

Artikel delen: