Tijdelijke opvang in Hof van Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Tijdelijke opvang in Hof van Dalfsen

DALFSEN – De gemeente Dalfsen stelt vanaf 1 oktober opvangcapaciteit beschikbaar voor de crisisnoodopvang van asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.

Deze tijdelijke noodopvang vindt plaats in Hof van Dalfsen te Dalfsen en biedt plaats aan maximaal 50 personen voor de duur van 6 maanden.

Het kabinet heeft de situatie rond de opvang van asielzoekers als een landelijke crisis bestempeld. De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. Dat komt mede doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning.

Vanuit de Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregios de afgelopen maanden de opdracht gekregen om crisisnoodopvangplekken te realiseren. Ook zijn gemeenten gewezen op hun verantwoordelijkheid om statushouders een plek te geven.

In augustus dit jaar heeft de gemeente Dalfsen hieraan een bijdrage geleverd en crisisnoodopvang geboden aan 100 asielzoekers in De Spil in Nieuwleusen. Vanuit de bestuurlijke afspraken met de Rijksoverheid heeft de Veiligheidsregio IJsselland, waar de gemeente Dalfsen onderdeel van uitmaakt, een nieuwe taakstelling gekregen voor het realiseren van 450 crisisnoodopvangplekken.

Het college van B&W van de gemeente Dalfsen heeft besloten in Hotel restaurant Hof van Dalfsen ruimte te bieden voor maximaal 50 (crisis-) noodopvangplekken. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan deze nieuwe taakstelling.

Burgemeester Erica van Lente: In augustus hebben we tijdelijk aan 100 asielzoekers opvang geboden in De Spil. Voor even boden we een plek waar mensen weer op adem konden komen, waarna ze weer vertrokken naar een nieuwe opvangplek. Komende maanden bieden we noodopvang aan in Hof van Dalfsen. Evenals in De Spil willen we ook hier mensen op een humane manier opvangen en hopen we dat zij zich op hun gemak voelen in Dalfsen.

Hof van Dalfsen wordt gebruikt voor crisisnoodopvang van asielzoekers en voor het bieden van onderdak aan statushouders en Oekraïense vluchtelingen. In de gemeente Dalfsen verblijven Oekraïense vluchtelingen bij de gemeentelijke opvang maar ook zijn veel mensen ondergebracht bij gastgezinnen. We zijn dankbaar voor de gastvrijheid en de ondersteuning van veel inwoners. Door de voortdurende oorlog in de Oekraïne blijft de behoefte aan opvang hoog. Daarvoor willen we in de gemeente ruimte blijven bieden, bijvoorbeeld op deze locatie. Ook statushouders die wachten op een woning in de gemeente Dalfsen.

Voor vragen en suggesties over deze tijdelijke noodopvang organiseert de gemeente op donderdag 22 september om 19.00 uur in het Hof van Dalfsen een informatiebijeenkomst.

Meer informatie over de crisisnoodopvang staat op www.dalfsen.nl/tijdelijkeopvang.

Foto's 2
Tijdelijke opvang in Hof van Dalfsen - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: