Informatiebijeenomst over Noodopvang - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Informatiebijeenomst over Noodopvang

DALFSEN – Gisteravond vond de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over de noodopvang  in het Hof van Dalfsen plaats.

Meer dan 100 belangstellenden (waaronder veel omwonenden) hebben zich in een volle zaal van het Hof van Dalfsen laten informeren door o.a. burgemeester Erica van Lente.

Er werden vele vragen op de burgemeester afgevuurd onder meer over: de tijdelijkheid van de noodopvang (maximaal een half jaar), de grootte van de op te vangen groep (maximaal 50 personen) en de samenstelling van deze groep (asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders). Over de exacte samenstelling van de op te vangen groep mensen, is nog niets bekend. Net als bij de opvang in De Spil in Nieuwleusen wordt dit pas op de dag van vertrek naar de noodopvang (op maandag 3 oktober) door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bekend gemaakt.

Op verzoek van enkele vragenstellers is burgemeester Van Lente uitgebreid op de gevolgde procedure ingegaan. Dinsdag 13 september heeft het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen om noodopvang in het Hof van Dalfsen te realiseren. Daarna is door de gemeente samen met de Veiligheidsregio de bruikbaarheid en de (brand)veiligheid van het pand gecontroleerd. Nadat het pand veilig is bevonden voor de opvang zijn de huur afspraken met de Lenferink Groep (eigenaar van het pand) op maandag 19 september afgerond. Op de maandagmiddag is de informatiebrief voor bewoners en omwonenden rond het Hof van Dalfsen rondgebracht en daarna zijn de persberichten uitgegaan.

Sommige aanwezigen hadden vragen over de veiligheid voor/in de buurt. Soortgelijke zorgen waren er ook vóór de tijdelijke opvang in De Spil. Achteraf kan geconstateerd worden dat er zich daar geen echte problemen hebben voorgedaan.

Net als bij de opvang in Nieuwleusen gelden ook in het Hof van Dalfsen  (gedrags) regels waaraan de op te vangen personen zich dienen te houden. Overdag zal onder meer door Saam Welzijn met de hulp van vrijwilligers voor een dagbestedingsprogramma worden gezorgd. Op de opvang is continu een locatie coördinator  – als aanspreekpunt bij problemen etc. – aanwezig.

Twee personen van de Zwolse Lenferink Groep gaven enige informatie over de mogelijke toekomstplannen die deze onderneming met pand/locatie heeft. Een van de opties is een zorghotel.

Foto's 2
Informatiebijeenomst over Noodopvang - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: