Rijkswerkkampen in Dalfsen

DALFSEN – Burgemeester Erica van Lente houdt maandag een toespraak bij Herdenking Rijkswerkkamp De Vecht. Die dag is het precies 80 jaar geleden dat ongeveer 190 Nederlanders van Joodse afkomst vanaf het Rijkswerkkamp De Vecht via het station Dalfsen zijn afgevoerd naar Westerbork. Andere sprekers zijn Lion Tokkie en opperrabbijn Jacobs – georganiseerd door Historische Kring Dalfsen. Het is geen openbare bijeenkomst aanstaande maandag.

Al geruime tijd wordt historisch onderzoek verricht naar het rijkswerkkamp ‘De Vecht’ aan de Rechterensedijk (bekend als het ‘Konijnenbosje’) en het werkkamp Hessum, tegenover uitspanning Madrid, voor publicatie in ‘Rondom Dalfsen’, het orgaan van de Historische Kring Dalfsen. De twee werkkampen werden in het begin van de oorlogsjaren gebouwd en dienden in eerste instantie voor de huisvesting van werkloze mannen en jongeren, die hier tewerkgesteld werden voor ontginningswerkzaamheden, met name op het Veerland en in de Rechterense bossen.

Het werkkamp ‘De Vecht’ ging echter in 1942 gedurende een half jaar functioneren als een interneringskamp voor 192 Joden, die in 1943 in het Poolse vernietigingskamp Sobibor door vergassing om het leven werden gebracht.

Het is echter heel moeilijk het onderzoek naar deze werkkampen historisch verantwoord vast te leggen omdat er maar heel weinig over bekend is. De oudere generatie, die van het bestaan van deze kampen op de hoogte was of kon zijn geweest, is vrijwel uitgestorven. Een jongere generatie moet het hebben van overlevering en kan daardoor moeilijk waarheidsgetrouwe informatie verschaffen. Dank zij de berichtgeving in de Dalfser Courant uit die periode, konden echter al vele belangrijke feiten worden vastgesteld. Zo werd het werkkamp ‘De Vecht’ in het zogenoemde ‘Konijnenbosje’ aan de Rechterensedijk, niet, zoals algemeen wordt aangenomen, in 1937 gebouwd maar pas eind 1940/begin 1941. Ook kon het levenspad getraceerd worden van een Amsterdamse Jood die in de mobilisatie een dienstkameraad was van een (latere) inwoner van Dalfsen. Deze man werd ‘tewerkgesteld’ in het werkkamp ‘De Vecht’ en kwam om in het vernietigingskamp Sobibor, samen met zijn vrouw en 5-jarig zoontje en verdere familie. Er zijn ook briefkaarten en brieven getraceerd tussen in dit werkkamp ondergebrachte Joden en familieleden. De 192 in ‘De Vecht’ ondergebrachte Joden werden op 3 oktober 1942, via kamp Westerbork, in 1943 afgevoerd naar Sobibor en daar in de gaskamers om het leven gebracht.

Artikel delen: