Meer starterswoningen in Oosterdalfsen-Noord - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Meer starterswoningen in Oosterdalfsen-Noord

DALFSEN  – In het stedenbouwkundige plan voor deze toekomstige woonwijk is rekening gehouden met totaal 70 starterswoningen in de sociale sector.

Deze sociale koopwoningen – 22 rijwoningen, 36 appartementen en 12 grondgebonden woningen – zijn specifiek voor starters.

Meer informatie hierover staat op bladzijde 37 in het Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord van 6 juli 2022 (Oosterdalfsen Noord_Stedenbouwkundig Plan).

In de vergadering van maandag 26 september jongstleden heeft de gemeenteraad uitgesproken het aandeel sociale koopwoningen in Oosterdalfsen-Noord te verhogen. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt en doorgerekend.

Daarnaast kunnen starters in aanmerking komen voor kavels in de vrije sector, zoals een tweekapper of appartement. In het Uitgiftesysteem woningbouwkavels 3-2022 staat dat 40% van de vrijesectorwoningen bij starters terecht kan komen.

Je hebt daarbij wel een “dikke portemonnee“ of financiële hulp van ouders/familie nodig.

Verder heeft de gemeenteraad besloten dat de maximale bouwhoogte in Oosterdalfsen-Noord vier woonlagen is. Hierdoor kan het aantal appartementen nog veranderen.

Artikel delen: