Jaarvergadering Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke

OMMEN – DALFSEN – Mini-college Grote Accu’s, Mestvergisting en Pyrolise tijdens Jaarvergadering ANV De Ommer Marke. Op dinsdag 29 november houdt Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke haar jaarvergadering om 20:00 in De Kern, Bouwstraat 23, in Ommen.

Tijdens de avond houdt melkveehouder Remco de Vos uit Lemelerveld een korte presentatie over de uitkomsten van de pilot Energie van Eigen Erf op zijn bedrijf. Wat heeft de pilot zijn bedrijf opgeleverd en wat kunnen anderen hier van leren?

Centraal op het programma staat een mini-college Grote Accu’s, Mestvergisting en Pyrolise door Martijn Beerthuizen, operationeel directeur bij SophSys BV in Sneek, een gerenommeerd bedrijf in de ontwikkeling van groene energie met bijzondere expertise in pyrolise en grote accu’s.

Martijn is daarnaast ook verbonden als lector op het gebied van groene brandstoffen en motoren aan de staatsuniversiteit van Marioepol in Oekraïne.

Na afloop van dit mini-college weten toehoorders wat de voor- en nadelen van een grote accu zijn en heeft men inzicht in de berekening van de benodigde capaciteit, waarmee kosten bespaard kunnen worden. De verschillen tussen de accu-types die nu voorhanden zijn komen ook aan bod, zodat men aan het eind van de avond over voldoende informatie beschikt om zelfstandig te kunnen beslissen over de eventuele aanschaf van een grote accu.

Als pyrolise-expert gaat Martijn Beerthuizen verder in op de verschillen tussen mestvergisting en pyrolise en de mogelijkheden van beide technologieën op het platteland.

Na afloop is er gelegenheid tot vragen en napraten onder het genot van een drankje.

Vanwege het grote maatschappelijke belang van de energietransitie is deze avond vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Opgave is wel gewenst via secretariaat@ommermarke.nl

 

De Ommer Marke is opgericht door en voor agrariërs. Sinds 2006 is lidmaatschap ook mogelijk voor andere grondeigenaren en betrokkenen in het buitengebied in de gemeenten Ommen en Dalfsen. Niet-agrariërs kunnen ook lid van het bestuur worden. De meerderheid van het bestuur zal wel altijd uit agrarische ondernemers moeten bestaan.

Artikel delen: