Koenekraan - Foto: Jos Scholten
Foto: Jos Scholten

Koenekraan

DALFSEN – De Grauwe Gans is een vrij algemene broedvogel in Nederland met de grootste aantallen in de Flevopolders, langs grote rivieren, veenweidegebieden en de “natte” natuur in heel Nederland. Het is nu niet voor te stellen dat in de jaren zestig van de vorige eeuw de soort een Rode Lijst-status had. In die periode heeft men zelfs actief exemplaren in verschillende delen van ons land uitgezet.

 

In de wintermaanden groeit de populatie door instroom van wintergasten uit Scandinavië en Duitsland. Bovengenoemde streeknaam typeert deze gans als een onbevreesde en waakzame vogel die bij onraad letterlijk de nek uitsteekt. In het verleden werden gevangen genomen Grauwe Ganzen tam gemaakt om ze ze voor bewaking te kunnen gebruiken. Het is dan ook de stamvader van “boerenganzen”.

Ook in onze gemeente is de soort goed te spotten, dus…….opletten.

Tekst en foto: Jos Scholten

Artikel delen: