Het is zover - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Het is zover

Als bestuurslid van de stichting PDBeH ga ik samen met 3 andere vrijwilligers DNA afnemen van biologische moeders van geadopteerde en/of vermiste kinderen in Brzailie

 

Ruim 1 jaar geleden heeft oud plaatsgenoot Luuk van Hessem (zoon van Barts en Lenie Red.)  een mini-triatlon gehouden om geld in te zamelen voor het goede doel van stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda (PDBeH), waarvan hij bestuurslid is. PDBeH is Braziliaans voor ‘verdwenen mensen in Brazilië en Nederland’

Welk doel?:
Vind je moeder via DNA òf vind je kind via DNA in Brazilië.
PDBeH (www.pdbeh.com) spoort de biologische moeders op van Braziliaanse geadopteerde kinderen, waarbij we gebruik maken van de adoptiepapieren, onze contactpersonen in Brazilië en DNA-onderzoek.

Test je je DNA-in Nederland, dan komt de uitslag in een wereldwijde DNA-bank. Je kan op die manier je familie vinden. Dit werkt niet zo bij de Braziliaanse moeders. De Braziliaanse DNA-bank maakt géén connectie met de wereldwijde andere DNA-banken. Gevolg: de Braziliaanse moeder en het geadopteerde kind in Nederland vinden elkaar niet.

Wij, PDBeH, zijn gaan OMDENKEN.
Wij gaan bij 200 Braziliaanse moeders, die één of meerdere kinderen missen, gratis een DNA-test afnemen en plaatsen die in de worldwide DNA-banken. En zó kan een Braziliaanse moeder haar kind in Nederland vinden, mits dat kind ook zijn/haar DNA heeft afgegeven.

Hoezo gratis DNA voor Braziliaanse moeders?
Omdat vele biologische moeders van geadopteerde kinderen straatarm zijn en het betalen van een , een DNA-test van ca € 70 veel te hoog is bij een maandloon van ca. € 50,00

Eigen schuld, dikke bult?
Nee, de meeste vrouwen zijn slachtoffer van armoede, kinderdiefstal, seksueel misbruik, familieschande (zwangerschap) en daardoor is de baby door een familielid vlak ná de bevalling afgegeven bij een kindertehuis of ziekenhuis en kan het zijn dat de baby in ziekenhuis doodverklaard is en stiekem verkocht aan ‘adoptie-handelaars’. De verhalen liggen bij ons in het archief! Nu kunnen we ‘recht doen’ aan deze vrouwen en hun verdwenen kinderen.

Hoe dan? En een echte NL vraag: wie betaalt?

We hebben van het Ministerie van J & V subsidie gekregen om Braziliaanse geadopteerden hun roots, cultuur enz. te laten leren kennen. Wel is door het Ministerie een beperkende voorwaarde gesteld, dat de subsidie absoluut niet voor ‘het individu’ mag worden gebruikt, het moet de totale adoptiegemeenschap helpen!
Hierdoor mogen we géén DNA-testen kopen van dit geld! Nee, die hebben we zelf bij elkaar gespaard via allerlei acties en natuurlijk de vele donaties die wij hebben ontvangen.

Inmiddels hebben wij onze website (pdbeh.com) aangepast waarin staat:
wat wij doen, wie we zijn en waarom we dit doen!
We hebben ook een site (www.dnamaesdobrasil.com) in het Portugees gemaakt (in Brazilië spreken ze Portugees) waarin we de Braziliaanse moeders oproepen, zodat we bij hen een gratis DNA-test kunnen gaan afnemen. Ook zijn er diverse filmpjes gemaakt om de Braziliaanse moeders (velen nog ongeletterd) in te lichten; óók een filmpje in het Nederlands om de Nederlandse geadopteerden te informeren.
Alles te vinden op onze websites en FaceBook (Liza da Silva en PDBeH Nederland)
Op 12 april a.s. gaan wij met 4 personen naar São Paulo, Campina Grande en Fortaleza. Daar worden wij bijgestaan door 3 van onze Braziliaanse vrijwilligers en door de groep Mães da Sé.

Wij danken nogmaals alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast kunnen we nog steeds geld gebruiken om DNA-sets van te kopen.
Daarom lezers, steun ons en doneer op NL93 INGB 0007 5702 63
Alvast een dankjewel.

Artikel delen: