De oudste weg van Hoonhorst naar Dalfsen, nu in beeld - Foto: Wim
Foto: Wim

De oudste weg van Hoonhorst naar Dalfsen, nu in beeld

HOONHORST – DALFSEN – De oudste weg naar Dalfsen, liep over de Vechtsteeg, ook was dit koningsweg als vanaf 940. Op bijgevoede oude kaart is de koningsweg, het verlengde van de Vechtsteeg in “geel” aangegeven. Duidelijk is te zien dat deze weg in het verleden iets verlegd is naar een hogere deel, in het landschap is de situatie nog terug te vinden.

Maar wat bijzonder op deze kaart is dat de weg naar Dalfsen dwars over het landgoed Den Berg liep, nu een diep uitgesleten wandelpad in “blauw” aangegeven op de kaart. Ooit ontstaan door het veelvuldig gebruik van deze weg met rij-, trekdieren en vee. Het gevolg is dat deze weg er nu diep uitgestoven bij ligt. Opvallend is dat de weg ooit links langs de “wagenkolk” liep. Die kolk wordt op oude kaarten en tekstverhalen de wagenkolk genoemd. Vermoedelijk is de kolk ontstaan tijdens een dijkdoorbraak van de Vecht eeuwen geleden. De weg “groen” is de huidige Millingersteeg welke gaat naar Rechteren en Dalmsholte. Allemaal ver voordat er verharde wegen waren..

Op de kaart is de weg (groen) naar Dalfsen aangegeven als de weg van Dalfsen naar Heino, later is hier verderop het Kerkdijkje ontstaan met een grote historie voor Dalfsen. Oudere Dalfsenaren zullen zich herinneren dat de weg van de spoorwegovergang bij het station, rechtdoor liep naar de Rechterensedijk. Eigenlijk is dit de weg naar het grote Veer wat oorspronkelijk de overgang was van de Vecht naar het dorp Dalfsen. De Kerkdijk liep dus vanaf Dalfsen gezien van het grote Veer naar de Millinger Es en is gelegd op een dijkje om de bewoners van de zuidkant van de Vecht, ook bij hoog water met droge voeten naar Dalfsen ter kerke te kunnen gaan. Dit dijkje wordt al genoemd in 1483 en geeft langs de Wagenkolk (oude vechtarm) toegang tot de Oude Vechtsteeg, een belangrijke weg naar Zwolle over hogere gedeelten in het landschap, door Hoonhorst en Lenthe om daar samen te komen op de Twentseweg en door Wijthmen naar de naar Zwolle. Dit alles ver voordat er verharde wegen zijn aangelegd. Ook was de Kerkdijk de enigste toegangsweg voor Dalfsenaren richting  de bossen van Rechteren en de woeste gronden van Dalmsholte om hout te sprokkelen en heideplaggen te steken voor verwarming. Maar ook om vee te weiden in de grote velden van de Marken Rechteren en Dalmsholte. (laatste artikel eerder door mij geplaatst op Dalfsennet).

WvdV

Foto's 2
De oudste weg van Hoonhorst naar Dalfsen, nu in beeld - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: