Raadscommissie 27 maart

Raadscommissie 27 maart

DALFSEN – Kijk via RIS  de raadscommissie vergadering terug. Gemeenteraad 27 maart 2023 19:30:00, Gemeente Dalfsen

1. Opening

2. Spreekrecht inwoners niet-geagendeerde onderwerpen

3. Vragenronde

4. Vaststelling agenda

Akkoordstukken

5. Kadernota Verbonden Partijen 2023 (EvL)

6. Kadernota ‘Kulturhusgebouwen, reuring in de kernen’ (JU)

7. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 11, Nieuwleusen (AS)

8. Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II (AS)

9. Lokaal plan Beschermd Thuis (JU)
Bespreekstukken

10. Beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’ (RvL)

11. Verklaring van geen bedenkingen, Zonnepark Hooiweg (AS)

12. Herinrichting Trefkoele+ (JU)

13. Stedenbouwkundige visie Ds. Smitslaan 5, Nieuwleusen (AS)

14. Versterking dienstverlening sociaal domein (JU)

Overige agendapunten

15. Ingekomen stukken

16. Besluitenlijsten 20 februari 2023 en 6 maart 2023

17. Sluiting

Artikel delen: