Skelvink - Foto: Jos Scholten
Foto: Jos Scholten

Skelvink

DALFSEN – De vink is een van de algemeenste en meest verbreide broedvogels in Europa. Hij nestelt in allerlei bossen en boerenland mits gestoffeerd met heggen en boomwallen maar ook in bebouwde omgeving met voldoende bomen.Ze broeden tussen april en juni en produceren gemiddeld 1-2 legsels.

Onze vinken zijn grotendeels standvogels maar vanuit Noord-Oost Europa trekken miljoenen vinken naar en door ons land. (zie: Trektellen.nl). Zij verblijven graag in beukenbossen waar ze foerageren op beukennootjes.

De volle zang van het mannetje is een van de meest gehoorde en een van de meest kenmerkende vogelgeluiden in het voorjaar. Het is dan ook niet vreemd dat deze soort door vele streeknamen wordt aangeduid. Bijvoorbeeld, Kwinker, Blauwkop, Boekfunk, Zeepeeuwer maar ook de hierboven genoemde naam in de betekenis van “scheldend wijf”.

Het is een mooi gepluimde vogel en ook in onze gemeente veel voorkomend, dus…….opletten.

Ingezonden door Jos Scholten

Artikel delen: